No.Title
04.00304.003 - Oplysningsskemaet
04.003 EN04.003 EN - Tax return
04.00904.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.009 EN04.009 EN - Tax return for taxpayers with limited liability
04.01104.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst
04.011 EN04.011 EN - Tax return for foreign business income
04.01204.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst
04.012 EN04.012 EN - Tax return for foreign income
04.01304.013 - Husdyrsbesætninger
04.01804.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster
04.020Grundejernes investeringsfond
04.022Rental of real property
04.022 ENRental of real property
04.023Erhvervsmæssig befordring
04.02904.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. når du skal flytte fra Danmark
04.029 DE04.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. når du skal flytte fra Danmark
04.029 ENInformation to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark
04.03104.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.031 EN04.031 EN - Supplement to tax return for taxpayers with limited tax liability
04.032Supplement to tax return for taxpayers with full tax liability
04.032 ENSupplement to tax return for taxpayers with full tax liability
04.03504.035 - Oplysningsskema for mellemperioden
04.03604.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden
04.05204.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme
04.052 EN04.052 EN - Property value tax based on the public assessment of property: Danish property
04.05304.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme
04.053 EN04.053 EN - Appendix - Property value tax concerning foreign property
04.05404.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot"
04.05504.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme
04.06204.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark
04.06204.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark
04.06304.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere
04.063 DE/DK04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) für Empfänger von Arbeitsentgelt
04.063 DE/DK04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) für Empfänger von Arbeitsentgelt
04.063 EN/DK04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees
04.063 LT/DK04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere
04.063 LT/DK04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere
04.063 PL/DK04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere
04.063 PL/DK04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere
04.063 RO/DK04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere
04.063 RO/DK04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere
04.063_AP_DERequest - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property
04.063_AP_ENRequest - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property
04.063_EJDRequest - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property
04.06404.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet
04.06504.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance
04.06704.067 - Udligningsordning for kunstnere
04.06804.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser
04.069 EN/DE/PL/DK04.069 EN/DE/PL/DK - Supplerende oplysninger til årsopgørelsen
04.07104.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2018. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifter
04.071 EN04.071 EN - Appendix to tax return - Deductions for maintenance payments etc. or private interest expenses
04.071A04.071A - Bilag til oplysningsskemaet. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt
04.071A EN04.071A EN - Appendix to tax return. Deduction for interest expenses on loans where the lender is not obliged to report the payments to the Danish Tax Agency
04.07204.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv.
04.072 EN04.072 EN - Appendix to tax return regarding locked fields etc.
04.07404.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat
04.07504.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island
04.076Tax return with two tax liability periods
04.076 ENTax return with two tax liability periods