Fra 1. juli 2021 bliver momsreglerne ved salg til private i EU udvidet til, at moms på salg af både varer og ydelser til private i EU skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor eller varen/ydelsen bruges. Det vil sige, at virksomheder skal indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private.

Hvis du sælger til private i andre EU-lande via internettet, er salgene som hovedregel omfattet af reglerne om fjernsalg. Fjernsalg er salg af varer til private inden for EU, hvor du som sælger er direkte eller indirekte involveret i transporten af varen til kunden, for eksempel salg via internettet.

Samtidig bliver de nuværende ordninger under One stop moms udvidet med en importordning.

Det har tidligere været planen, at reglerne skulle træde i kraft pr. 1. januar 2021, men på grund af corona-situationen, har EU-landene valgt at udskyde startdatoen for de nye momsregler med 6 måneder fra den 1. januar 2021 til 1. juli 2021.

De vigtigste ændringer opsummeret:

  • Fra 1. juli 2021 gælder lovgivningen både varer og ydelser
  • Fra 1. juli 2021 bliver der lagt moms på første krone på import fra lande uden for EU
  • Der bliver indført en fælles grænse for EU-virksomheders afregning af moms ved salg til private i EU
  • Der bliver indført nogle ordninger, der gør det nemt at indberette og betale moms i ét land (Moms One Stop Shop; EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen)
  • Virksomheder, der allerede er en del af One stop moms, bliver automatisk en del af den nye Moms One Stop Shop-ordning

I løbet af 2020 bliver der udviklet helt nye systemer til at registrere virksomheder i de nye ordninger og til at indberette oplysninger.

I 2015 vedtog EU-Kommissionen ny lovgivning, der skulle sikre lettelser til erhvervslivet og mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringe svindlen med moms. Derfor er det nu lovpligtigt for virksomheder at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger tele- og elektroniske ydelser samt radio- og tv-spredningstjenester til private.

For at gøre det nemmere for virksomheder at overholde loven, blev der lavet en frivillig ordning, VAT Mini One Stop Shop. I Danmark har ordningen været kendt som One stop moms. Med denne ordning kan virksomheder vælge at registrere, indberette og betale EU-moms i ét land. Fordelen ved ordningen er, at virksomheden ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, den sælger sine ydelser i, men kan gøre det samlet til virksomhedens sædvanlige skattevæsen (i Danmark er det Skattestyrelsen).

Der findes to versioner af det nuværende One stop moms: EU-ordningen (for virksomheder i EU) og ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU). Læs mere om reglerne for de to versioner af ordningen.

Fra 1. juli 2021 bliver loven udvidet til, at moms på salg af både varer og ydelser til private i EU skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor eller varen/ydelsen bruges. Det vil sige, at virksomheder skal indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private.

One stop moms bliver derfor udvidet til at inkludere alle varer og ydelser - typisk fra internethandel til forbrugere i EU. Fremover vil ordningen blive omtalt som Moms One Stop Shop. Moms One Stop Shop-ordningen kan stadig forenkle EU-virksomhedernes administration ved indberetning og betaling af moms ved salg til private i EU.

Moms fra første krone på import fra lande uden for EU

Udvidelsen af loven betyder også, at fra 1. juli 2021 skal virksomheder beregne moms fra første krone på privates import af varer fra lande uden for EU.

Ved salg for under 10.000 euro kan du indberette i virksomhedens hjemland

Hvis din EU-virksomhed sælger for under 10.000 euro til private i EU i løbet af et kalenderår, skal den dog ikke indberette og betale moms i alle EU-lande. Så kan du blot indberette og betale via virksomhedens almindelige momsindberetning. Du kan dog stadig vælge, at virksomheden skal benytte ordningen. Virksomheden skal så registreres i ordningen og indberette og betale gennem ordningen.

De nye regler og ordninger gælder fra 1. juli 2021

Fra 1. april 2021 er det muligt at lade virksomheden registrere til de nye Moms One Stop Shop-ordninger (Ikke-EU-ordningen, EU-ordningen og Importordningen), og fra 1. juli 2021 træder de nye regler i kraft. Dermed kan virksomheder, der er tilmeldt ordningerne, begynde at indberette og betale til det land, hvor virksomheden er tilmeldt ordningen, fra juli 2021.

Indtil da er det stadig de nuværende regler for moms ved salg til private i EU, der gælder. Det er også One stop moms-ordningen, der er aktiv indtil 1. juli 2021.

Hvis din virksomhed allerede er tilmeldt den nuværende One stop moms-ordning, kan du læse mere herunder, hvad den nye Moms One Stop Shop-ordning betyder for dig.

Virksomheden bliver automatisk en del af Moms One Stop Shop-ordningen

Din virksomhed vil automatisk blive flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra juli 2021. For at virksomheden overholder kravene til at være med i ordningen, skal vi dog bruge nogle få yderligere registreringsoplysninger om virksomheden. Du bliver kontaktet af Skattestyrelsen, når du har mulighed for at tilføje disse oplysninger.

Hvis du ønsker at afmelde virksomheden

Hvis du ønsker at afmelde din virksomhed fra One stop moms-ordningen, og dermed ikke automatisk få den over i den nye Moms One Stop Shop-ordning, kan du læse mere om afmelding fra One stop moms.

Hvis du har rettelser til indberetninger for tidligere år fra 2021

Fra 1. juli 2021 skal du indberette moms ved salg til private i EU gennem den nye løsning, som vi er i gang med at udvikle. Hvis du derimod har rettelser på indberetninger for perioder før 2021, skal du rette dem i den gamle løsning. Du vil derfor stadig have adgang til den gamle løsning.