SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2015.791.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt21-12-15MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2015.784.SKATAmortisationsrenten for 201621-12-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.783.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201618-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2015.774.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201514-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.761.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201608-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.760.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201608-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.759.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201508-12-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2015.739.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201630-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.732.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201524-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.731.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201624-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.688.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201605-11-15Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2015.673.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201628-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.666.SKATListe over anerkendte flyselskaber26-10-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2015.661.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rente 201620-10-15EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2015.635.SKATDokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler indfyret på gasmotorer og kedler02-10-15MiljøafgifterSKAT-meddelelse
SKM2015.607.SKATForældelse af skattekrav18-09-15ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2015.567.SKATRentekorrektionssatsen for 201531-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2015.556.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal SKM2015.498.SKAT - afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen19-08-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
SKM2015.552.SKATKapitalafkastsatsen for 201517-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2015.356.SKATListe over anerkendte flyselskaber22-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201422-05-15Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
SKM2015.189.SKATListe over anerkendte flyselskaber10-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2015.159.SKATSpontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)27-02-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.144.SKATMoms - styresignal SKM2015.119.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2015.143.SKATMoms - styresignal SKM2015.120.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter