Vi tilbyder en række vejledningstilbud til blandt andet nystartede virksomheder og selskaber. Du kan fx blive klogere på skat, moms og told og få styr på de vigtige frister. Alle vores tilbud er gratis.

Helt konkret tilbyder vi:

  • Videoer om relevante emner, som du kan se, når det passer dig.
  • Webinarer, der er online infomøder, hvor du kan stille spørgsmål via en chatfunktion.
  • Optagede webinarer, som du kan se, når du har tid.
  • Infomøder, der er fysiske møder, der foregår i København og Aarhus.
  • Vejledningssamtaler på telefon - til dig der har startet egen virksomhed.
  • Vejledningsmøder om told - til dig, der er nyregistreret importør eller eksportør.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter