Vi tilbyder en række vejledningstilbud til blandt andet nystartede virksomheder og selskaber. Du kan blive klogere på skat og moms og eksempelvis få styr på de vigtige
frister. Alle vores tilbud er gratis.

Helt konkret tilbyder vi følgende produkter, der stort set har samme indhold:

Informationsmøder, der foregår på udvalgte steder.
Webinarer med chat, der er online informationsmøder, hvor du kan stille spørgsmål.
Optagede webinarer uden chat. Du kan se webinaret, når du har tid.

Derudover tilbyder vi:

Vejledningsmøder, som primært foregår på telefon. Møderne er til dig, der har meget specifikke skattemæssige spørgsmål vedrørende din virksomhed.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter