SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2011.377.LSRAfbrydelse af udbetalingsfristen for udbetaling af negativt momstilsvar30-05-11Andet om momsAfgørelse
SKM2011.126.LSRAfgift af øl, vin og spiritus indført fra Tyskland til Danmark - eget forbrug01-03-11Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2011.640.LSRAfgiftslempelse i forbindelse med kollektivt fjernvarmenet30-09-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.757.LSRAfhændelse af aktier - ophævelse af opdeling i to aktieklasser17-11-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2011.664.LSRAfregningsperiode moms - hvad skal medregnes til omsætning11-10-11Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfgørelse
SKM2011.641.LSRAfvisning af bindende svar30-09-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.701.LSRAnmodning om bindende svar - indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar01-11-11VirksomhederKendelse
SKM2011.608.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag21-09-11Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2011.759.LSRAnmodning om omgørelse af skattefri virksomhedsdannelse17-11-11VirksomhederKendelse
SKM2011.819.LSRAnmodning om refusion19-12-11VirksomhederKendelse
SKM2011.128.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en islandsk registreret bil01-03-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2011.127.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil01-03-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2011.118.LSRBeskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab01-03-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.374.LSRBeskatning af opsparet overskud i virksomhed - ophør af fuld skattepligt til Danmark - vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted30-05-11VirksomhederKendelse
SKM2011.786.LSRBeskatning af værdi af fri bil02-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2011.467.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag - arbejde med fast driftssted i Kina04-07-11Særligt for arbejdsmarkedsbidragKendelse
SKM2011.787.LSRBindende svar (SKM2009.374.SR) - salg og køb af investeringsforeningsbeviser02-12-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2011.393.LSREftergivelse af renter af restskat06-06-11Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2011.550.LSREfteropkrævning af moms - ikke-godkendt fradrag for moms af rådgivningsydelser vedrørende salg af aktier25-08-11FradragKendelse
SKM2011.749.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - grov uagtsomhed11-11-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.758.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering17-11-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.470.LSRFastsættelse af afdrag på offentlig gæld - afdragsordning betinget af rettidig betaling af nye udgifter04-07-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.121.LSRFastsættelse af eksportgodtgørelse af afgift for en KIA Carnival MPV Camper LX01-03-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.591.LSRForening - momsfritagelse for kontingentbetalinger - bindende svar08-09-11Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2011.599.LSRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven - bindende svar (SKM2010.771.SR)20-09-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.575.LSRForhøjelse af den skattepligtige indkomst02-09-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.760.LSRForhøjelse af mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift17-11-11Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2011.447.LSRForrentning af tilbagebetalt beløb vedr. CO2-afgift28-06-11Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2011.732.LSRFradrag for købsmoms af leverancer præsteret af underleverandør07-11-11FradragKendelse
SKM2011.588.LSRFremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver - bindende svar08-09-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.598.LSRFritagelse for betaling af afgift og renter - A-skat og AM-bidrag - moms20-09-11Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2011.551.LSRFritagelse for betaling af lønsumafgift25-08-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2011.642.LSRFritagelse for betaling af registreringsafgift af varebil30-09-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2011.376.LSRFritagelse for betaling af renter - betaling med check30-05-11Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2011.468.LSRFritagelse for indsendelse af selvangivelse - bindende svar04-07-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
SKM2011.425.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af børn og unge, der er visiteret til et aflastningstilbud hos non-profit-virksomhed22-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.424.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på døgninstitution for behandling af stofmisbrugere22-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.423.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på opholds- og behandlingsinstitution22-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.124.LSRGenanbringelse af ejendomsavance01-03-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.448.LSRGenoptagelse - betaling af kirkeskat - ikke medlem af folkekirken28-06-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.773.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 200824-11-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2011.774.LSRGodkendelse af rejsefradrag og befordringsfradrag24-11-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.552.LSRGodtgørelse af afgift på flybrændstof25-08-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.179.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.178.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2011.159.LSRGrænseoverskridende fusion - bindende svar (SKM2010.772.SR)11-03-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.302.LSRGrænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar04-05-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.345.LSRHenstand - betalingskorrektion23-05-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.346.LSRHenstand - klage afvist23-05-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.662.LSRHenstand - klage over bindende svar11-10-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.120.LSRHenstand fraflytterbeskatning - skattefri spaltning - bindende svar (SKM2010.14.SR)01-03-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2011.663.LSRHenstand i forbindelse med klage11-10-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.589.LSRHenstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet08-09-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2011.244.LSRHenstand under klagebehandling - registreringsafgift - ikke-registrerede virksomheder m.v. - forrentning07-04-11Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2011.303.LSRHospitalsbehandling udført af specialsygehus - driftsoverenskomst - lønsumsafgift04-05-11Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2011.59.LSRHæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter28-01-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2011.638.LSRHæftelse for registreringsafgift - lån af bil30-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.704.LSRInddragelse af registrering - opkrævningslovens § 11, stk. 1 - ugyldighed01-11-11Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2011.469.LSRInddrivelse - gælden bestrides04-07-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2011.221.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning28-03-11LønindeholdelseAfgørelse
SKM2011.485.LSRIndeholdelse af kildeskat på renter - retmæssig ejer13-07-11Udenlandsk indkomst + VirksomhederKendelse
SKM2011.57.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige - beneficial owner27-01-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2011.115.LSRIndretning af lastbil til transport af idrætsudstyr - bindende svar01-03-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.449.LSRKlageberettiget - hovedanpartshaver i selskab, der er opløst efter konkurs28-06-11Når man vil klageKendelse
SKM2011.748.LSRManglende betaling af registreringsafgift af mandskabsvogne ved privat anvendelse11-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.122.LSRManglende indeholdelse af A-skat - hæftelse01-03-11Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterKendelse
SKM2011.347.LSRModregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance23-05-11Modregning og transportAfgørelse
SKM2011.729.LSRMomsfradrag for udgifter af energibesparende foranstaltninger udført på tredjemands ejendom07-11-11FradragKendelse
SKM2011.730.LSROmkostningsgodtgørelse - krav til bevis for at en udgift er godtgørelsesberettiget07-11-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.665.LSROmkostningsgodtgørelse - omfanget af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 2.11-10-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.323.LSROmkostningsgodtgørelse - partsstatus16-05-11Når man er part i en sag + Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.325.LSROmkostningsgodtgørelse - registreringsafgiftssag afgjort af motorankenævnet16-05-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.731.LSROmkostningsgodtgørelse - rimeligheden af en advokats honorar i en ejendomsvurderingssag vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdien07-11-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.375.LSROmkostningsgodtgørelse - sag vedr. genoptagelse30-05-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.574.LSROmkostningsgodtgørelse - SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation02-09-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.324.LSROmkostningsgodtgørelse - søgsmål afvist16-05-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.549.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks25-08-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.661.LSROmkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2.11-10-11Når man ønsker vejledning eller informationAfgørelse
SKM2011.639.LSROmregning til helårsindkomst30-09-11VirksomhederKendelse
SKM2011.123.LSROpgørelse af anskaffelsessum for et frasolgt jordtilliggende til en beboelsesejendom01-03-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.817.LSROpgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber19-12-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.301.LSROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsummen - forældelse04-05-11Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2011.243.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst - royaltyindtægter07-04-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2011.816.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark19-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2011.815.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning19-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2011.394.LSROpsættende virkning - klage over afslag på henstand06-06-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.160.LSRPartsstatus - transport i krav på tilbagebetaling fra SKAT11-03-11Når man er part i en sagKendelse
SKM2011.219.LSRProjekt som én samlet ydelse - momsberegning - bindende svar28-03-11MomsgrundlagKendelse
SKM2011.590.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab08-09-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2011.818.LSRRefusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden19-12-11VirksomhederKendelse
SKM2011.601.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af udenlandsk køretøj20-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.391.LSRRegistreringsafgift - hæftelse - afgiftssvig begået af importør06-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.326.LSRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel16-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2011.304.LSRRegistreringsafgift - registreret autoforhandlers hæftelse - god tro04-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.703.LSRSalg af biler til 0-sats01-11-11Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2011.218.LSRSkatteankenævnenes kompetence - pålagte morarenter m.v.28-03-11Når man vil klageKendelse
SKM2011.600.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom20-09-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.750.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom - bindende svar11-11-11EjendomsværdiskatKendelse
SKM2011.577.LSRSkattepligt - godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer02-09-11IndkomstarterKendelse
SKM2011.392.LSRSkattepligt af gældseftergivelse06-06-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.305.LSRSkattetillæg - studieophold i udlandet04-05-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2011.785.LSRSpørgsmål om genplacering af en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en ejendom02-12-11VirksomhederKendelse
SKM2011.791.LSRSpørgsmål om indregistrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj06-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2011.747.LSRSpørgsmål om lempelse efter ligningslovens § 33A11-11-11Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2011.718.LSRSpørgsmål om selvstændig virksomhed - konsulent for privathospital03-11-11Personlig indkomstKendelse
SKM2011.792.LSRSpørgsmål om skattefrit salg af ejendom i forbindelse med ekspropriation06-12-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2011.771.LSRSpørgsmål om skattefritagelse for opmagasineret bil24-11-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.784.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber02-12-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.772.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber24-11-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2011.768.LSRSpørgsmål om tilbagebetaling af udbetalt omkostningsgodtgørelse23-11-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.158.LSRSwapaftale - virksomhedsordning - bindende svar (SKM2010.110.SR)11-03-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2011.702.LSRTilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst01-11-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstAfgørelse
SKM2011.403.LSRTilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse - renter14-06-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2011.733.LSRTilladelse til indgivelse af erklæringsskema i stedet for selvangivelse07-11-11Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2011.576.LSRTinglysningsafgift - ejerpantebrev i skib02-09-11TinglysningsafgiftKendelse
SKM2011.348.LSRToldtarifering - bronzearbejder - unika- bindende svar23-05-11TariferingKendelse
SKM2011.349.LSRToldtarifering - glasarbejder - unika- bindende svar23-05-11TariferingKendelse
SKM2011.119.LSRTonnagebeskatning - fradrag nettofinansudgifter - afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler - straksafskrivning software01-03-11Fradrag og afskrivninger + TonnageskatKendelse
SKM2011.246.LSRUdlejning af husbåd - fradrag for underskud07-04-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2011.245.LSRUdlodning - nedsættelse af anpartskapital07-04-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2011.180.LSRUgyldighed - formelle fejl18-03-11Når man vil klageKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter