SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2011.866.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælshensigt22-12-1108-12-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.812.BRErhvervsmæssig virksomhed - udøvende kunstner - underskud - undervisning -udgivelse af bog16-12-1115-11-11Virksomheder Dom
SKM2011.804.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri12-12-1122-11-11Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Momsgrundlag Dom
SKM2011.802.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret bil - anvendt i Danmark12-12-1102-11-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2011.800.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - overdragelsesaftale - ugyldig12-12-1125-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.799.BRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse09-12-1111-11-11Personlig indkomst + Når man vil klage Dom
SKM2011.796.BRRette indkomstmodtager - personindkomst eller selskabsindkomst - servicering af tankstationer - fradragsberettigede omkostninger08-12-1109-11-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.782.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed02-12-1104-11-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.777.BRStraffesag - groft forsætlig momssvig - dokumentfalsk - udviklingshæmmet som stråmand30-11-1120-05-10Straf Dom
SKM2011.770.BRSpil - internet - poker - pyramidespil24-11-1101-11-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.764.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-1131-10-11Selskabsbeskatning + Fradrag + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.755.BRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler15-11-1124-10-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.746.BREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning11-11-1103-10-11Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.743.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug08-11-1123-02-10Virksomheder Dom
SKM2011.737.BRDriftsudgifter - maskeret udlodning07-11-1114-10-11Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.735.BREkstraordinær ansættelse - manglende selvangivelse af renter - groft uagtsomt - reaktionsfrist - kort ligningsfrist07-11-1117-10-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.734.BRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav07-11-1111-10-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.726.BRFradrag diverse driftsomkostninger - revisionsvirksomhed - skærpet dokumentationskrav - private eller erhvervsmæssige04-11-1128-09-11Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.707.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag01-11-1111-10-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Virksomheder Dom
SKM2011.699.BRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland31-10-1114-10-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.693.BRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde28-10-1114-10-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.692.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - uddannelse af østeuropæere28-10-1126-09-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.691.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - aktiviteter i Østeuropa28-10-1126-09-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.690.BRMaskeret udlodning - udgifter selskab uvedkommende - uddannelse af østeuropæere - beskatning skattefri rejsegodtgørelse28-10-1126-09-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.689.BRFradrag for driftsomkostninger - selskab - rette omkostningsbærer - aktiviteter i Østeuropa28-10-1126-09-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.672.BREjendomsavance - sommerhusreglen - salg helårsbolig - benyttelse som fritidsbolig - naboejendom til fast bopæl14-10-1110-10-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.659.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - ophold 10 uger10-10-1128-09-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.656.BROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse07-10-1127-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.655.BRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller entrepriseaftale - nedbrydning07-10-1123-09-11Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2011.646.BRMaskeret udlodning - driftsomkostninger - receptionsudgifter - 50 års fødselsdag03-10-1119-09-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.637.BRErhvervsmæssig virksomhed - skønhedsklinik - fradrag for driftsunderskud29-09-1120-09-11Virksomheder Dom
SKM2011.635.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - syn og skøn29-09-1112-09-11Virksomheder Dom
SKM2011.622.BROpkrævning af fejludbetaling - overskydende skat - transport til bank26-09-1114-07-11Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2011.613.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse22-09-1108-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.605.BRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling21-09-1131-08-11Momsgrundlag Dom
SKM2011.597.BRIndeholdelsespligt - østeuropæiske gartneriarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - hæftelse19-09-1108-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.596.BRAfvisning - klage til Landsskatteretten19-09-1109-09-11Når man vil klage Dom
SKM2011.594.BRMoms - delvis fradragsret - godtgørelse elektricitetsafgift09-09-1117-08-11Fradrag + Energi og kuldioxid Dom
SKM2011.585.BRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom05-09-1119-08-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.578.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - spørgsmål om rådighed - betalt privatbenyttelsesafgift - to biler02-09-1115-08-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.534.BRTinglysningsafgift - beregningsgrundlag23-08-1112-08-11Tinglysningsafgift Dom
SKM2011.526.BRStraffesag - revisoransvar - ejendomsavanceberegning18-08-1103-03-11Straf Dom
SKM2011.520.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift18-08-1129-07-11Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2011.518.BRMaskeret udlodning - landbrug - erhvervsmæssigt16-08-1108-07-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.516.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt15-08-1107-07-11Virksomheder Dom
SKM2011.515.BREjendomsvurdering - forretningsejendom11-08-1129-07-11Ejendomsvurdering Dom
SKM2011.514.BRFri bil - varebil - privat kørsel - hovedaktionær11-08-1105-07-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.513.BRHæftelse - manglende indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - forsømmelighed10-08-1121-07-11Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.511.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger05-08-1120-06-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.509.BRBeskatning af indestående - konti tilhørende engelsk selskab05-08-1116-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.507.BRRejseudgifter til Asien - direktør og hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn - beskatning af fri bil04-08-1110-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.505.BRSkattearrangement - overførsel af underskud mellem ægtefæller02-08-1109-06-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.504.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 6 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl02-08-1112-07-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.502.BRSkattefri rejse og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat02-08-1130-06-11Ejendomsværdiskat + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.500.BRGulpladebil - privat anvendelse01-08-1114-06-11Motorkøretøjer Dom
SKM2011.480.BRØlafgift og erhvervelsemoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem13-07-1101-06-11Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2011.477.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - afskrivningsgrundlag07-07-1110-06-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.457.BRGenoptagelse ved Landsskatteretten30-06-1107-06-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.456.BRRegistreringsafgift30-06-1109-06-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2011.452.BRSkatteproces - realitetsbehandling ved Landsskatteretten - genoptagelse30-06-1108-06-11Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.439.BRSkønsmæssig ansættelse - taxachauffør - oprindeligt og originalt dokumentationsmateriale bortkommet - genoptagelse ved skatteankenævnet27-06-1125-05-11Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.438.BRMaskeret udbytte - fuld skattepligt - ekstraordinær genoptagelse - driftsomkostninger27-06-1119-05-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2011.419.BRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet21-06-1130-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.414.BRVederlagskravet i forskerreglen - bonusordning17-06-1101-06-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.413.BRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers moder17-06-1124-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.412.BRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter17-06-1130-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.411.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-1117-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.410.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus17-06-1117-05-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.409.BRMaskeret udbytte - køb og salg af luksusbiler - skønsmæssig ansættelse - officialprincippet17-06-1116-05-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.402.BRDriftsomkostning - sponsorkontrakt - reklame repræsentation eller gave - fodboldbilletter08-06-1117-05-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.400.BR10-mandsprojekt - ejendomsret - rentefradragsret - konkret realitetsbedømmelse - partshøring08-06-1110-05-11Virksomheder Dom
SKM2011.399.BRTrust - skønsmæssigt afkast - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist08-06-1107-02-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.396.BRTab på igangværende arbejder - dokumentation - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - udnyttelse af administrativ rekurs07-06-1123-03-11Selskabsbeskatning + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.385.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor -begrundelse - skøn under regel31-05-1127-04-11Virksomheder Dom
SKM2011.379.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse - forsømmelighed31-05-1117-03-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.372.BRReaktionsfristen for ekstraordinær genoptagelse27-05-1101-03-11Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2011.367.BRFri bil - specialindrettet køretøj - generel tilkaldevagt - hovedaktionær - parkeret ved bopæl26-05-1111-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.366.BREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter26-05-1110-03-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.362.BRUdlæg - forældelse - udsættelse26-05-1124-03-11Udlæg Kendelse
SKM2011.340.BRHæftelse - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde19-05-1109-03-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.339.BRSkønsmæssig ansættelse - autoværksted - maskeret udlodning19-05-1102-03-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Momsgrundlag Dom
SKM2011.332.BREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand18-05-1102-03-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.330.BREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale17-05-1103-05-11Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Salg + Køb Dom
SKM2011.328.BRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver17-05-1129-04-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.327.BRTransferrettigheder - fradrag - maskeret udlodning16-05-1128-02-11Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.322.BRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted12-05-1114-04-11Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.321.BROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab11-05-1114-04-11Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2011.319.BREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode11-05-1113-04-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.312.BRUdlejning hotelejerlejlighed - erhvervsmæssig eller ikke - rådighedsfraskrivning10-05-1125-02-11Udleje og bortforpagtning + Virksomheder Dom
SKM2011.311.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af både - internetside QXL - tvivl om antal - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - salg for tredjemand09-05-1122-02-11Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2011.310.BRMaskeret udlodning - forskelligartede udgiftsposter vedr. ejendom - relation selskabs interesse - fri bolig - ikke ubeboelig09-05-1111-02-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.309.BRMoms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport09-05-1128-01-11Virksomheder + Andet om moms Dom
SKM2011.292.BRStraffesag - mandskabsudleje - undladelse af indeholdelse - A-skat - AM-bidrag - unddragelse af moms02-05-1109-02-11Straf Dom
SKM2011.271.BRSkønsmæssig ansættelse - tandlægevirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist26-04-1126-01-11Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2011.268.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste26-04-1123-02-11Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.266.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse19-04-1112-04-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.265.BRGave - jordstykke betalt af fætter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist19-04-1111-04-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.258.BRIndeholdelsespligt A-skat og AM-bidrag - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - polske håndværkere - opførelse af minkhal - hæftelse15-04-1118-02-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.257.BROrdinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse15-04-1115-02-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2011.256.BRPersonalegode - fodboldrejse - modydelse i arbejdsgivers sponsoraftale15-04-1102-03-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.251.BRSkønsmæssig ansættelse - selskab - indkomst og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - maskeret udbytte12-04-1106-04-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.248.BRTab på debitorer - advokatvirksomhed - dokumentation08-04-1101-04-11Virksomheder Dom
SKM2011.241.BRHæftelse - A-skat og AM-bidrag - moms - ejer af virksomhed07-04-1114-02-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2011.212.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl24-03-1111-02-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.192.BRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt23-03-1103-02-11Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.188.BRRentekildeskat - Isle of Man - indeholdelse23-03-1107-01-11Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2011.182.BRFisker - fradrag for rejseudgifter - flere faste arbejdssteder22-03-1110-02-11Virksomheder Dom
SKM2011.177.BRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - arbejdere lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat m.v. - momspligt18-03-1125-01-11Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt Dom
SKM2011.176.BRSkriftlige vidneerklæringer - bevisoptagelse i Letland16-03-1127-01-11Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2011.175.BRSalg varelager - tab - ikke fysisk optælling - frimærkehandel16-03-1119-01-11Virksomheder Dom
SKM2011.173.BRAfvente straffesag - samme forhold - ikke udsættelse16-03-1128-02-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.167.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig15-03-1114-01-11Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.166.BRSkattetillæg - fritagelse - særlige omstændigheder - misforståelse - selskab og revisor - advisering15-03-1117-01-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Renter og gebyrer Dom
SKM2011.143.BRMaskeret udlodning - indsættelser på bankkonti - ekstraordinær ansættelse - ikke forsæt eller grov uagtsomhed04-03-1112-01-11Når man ønsker en sag genoptaget + Selskabsbeskatning Dom
SKM2011.109.BRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - skattepligt - ekstraordinære ansættelser - frifindende straffesag - begrundelse28-02-1111-01-11Virksomheder + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2011.98.BRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - beskatning fri bil - overskudsoverførsel til ægtefælle - afskrivning antikt tæppe - m.m.15-02-1105-01-11Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2011.94.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - momsfradrag08-02-1108-11-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft + Momspligt Dom
SKM2011.87.BRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - spørgsmål om suspensive betingelser - flytning til Spanien08-02-1105-01-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2011.86.BRIndeholdelsespligt - A-skat mv - litauiske juletræsarbejdere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse07-02-1121-12-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2011.81.BRSkattefrit lån - bankoverførsler - dokumentation03-02-1104-01-11Personlig indkomst Dom
SKM2011.77.BRRegistreringspligt - tysk indregistreret køretøj - benyttet i Danmark02-02-1104-01-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2011.54.BRGenoptagelse - skatteankenævn27-01-1104-01-11Virksomheder Dom
SKM2011.53.BRBindende svar - afvisning - fornøden sikkerhed - tvivl om oplysninger - parcelhusreglen27-01-1122-12-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2011.44.BRVirksomhedsordningen - hævning - obligationer i virksomhed - obligationer privat - fælles depot26-01-1111-11-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2011.38.BRLejeindtægter - periodisering - udlejning lokaler til selskab21-01-1121-12-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.37.BRErstatningsansvar uden for kontrakt21-01-1120-10-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2011.36.BREkstraordinær ansættelse - fristoverskridelse - administrativ rekurs - afvisning20-01-1113-12-10Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.35.BRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning20-01-1115-11-10Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse Dom
SKM2011.33.BRGoodwill - interesseforbundne parter19-01-1109-12-10Virksomheder Dom
SKM2011.32.BREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum18-01-1110-11-10Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2011.28.BRFremlæggelse af politirapporter14-01-1124-11-10Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2011.4.BREkstraordinær ændring af momstilsvar - grov uagtsomhed06-01-1101-11-10Momsgrundlag Dom
SKM2011.2.BRFri bil - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden06-01-1115-10-10Personlig indkomst Dom