SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2011.868.SKATKursdata til skattemæssig indberetning23-12-11Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2011.867.SKATUdsendelse af skrivelser uden underskrift23-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.865.SKATVærdiansættelse for 2012 af visse personalegoder22-12-11Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.825.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201119-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.823.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201219-12-11SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2011.822.SKATAmortisationsrenten for 201219-12-11Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2011.821.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201219-12-11SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2011.808.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201213-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.807.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201113-12-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.806.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201213-12-11Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.751.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201211-11-11Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2011.745.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter10-11-11Arv og gaverSKAT-meddelelse
SKM2011.722.SKATRetssagsvejledning03-11-11Politikker og retningslinier + Anden information vedrørende interne forholdSKAT-meddelelse
SKM2011.673.SKATSkattepligt som følge af bolig og arbejde i Danmark14-10-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.657.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-10-11Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2011.555.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201226-08-11Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2011.473.SKATKapitalafkastsatsen for 201106-07-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2011.451.SRPersonalegoder - beskatning af fri husbåd samt afskrivning og momsfradrag herpå30-06-11Fradrag + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2011.331.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201017-05-11Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2011.286.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og Skatteministeriet om sager som skal forelægges for Skatterådet29-04-11Samarbejde med andre myndighederSKAT-meddelelse
SKM2011.254.SKATBeskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomster12-04-11Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2011.252.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 201112-04-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2011.231.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-03-11Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2011.40.SKATTillægsaftale til den dansk-nederlandske dobbeltbeskatningsaftale om visse investeringsforeninger25-01-11Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter