Oplys årets resultat senest 1. juli

Har du egen virksomhed, skal du oplyse virksomhedens resultat (over- eller underskud) for 2021 senest 1. juli 2022.

Du oplyser via dit oplysningsskema (tidligere 'selvangivelsen') på skat.dk/tastselv. Nedenfor kan du finde guides og links til info, der kan hjælpe dig med opgaven.

Har du modtaget corona-hjælpepakker? I år skal du være særligt opmærksom, hvis du har modtaget økonomisk hjælp i form af hjælpepakker. De er som udgangspunkt skattepligtig indkomst og skal medregnes i virksomhedens resultat. Læs mere om skat ved kompensations- og hjælpepakker.

Har du restskat? Efter 1. juli 2022 skal du betale et fast tillæg på 3,8 % af restskattebeløbet. Læs mere om restskat.

Er du klar til at oplyse, så gå videre til dit oplysningsskema
Log på TastSelv Borger

 

tre trin til årets regnskab og skat. 1. lav regnskab, 2. oplys resultat, 3. betal restskat

Start-up med skat får du god og konkret hjælp til de 3 trin, du skal igennem, når du skal oplyse årets resultat: 1. Lav regnskab, 2. Oplys og 3. Betal restskat.

oplys

Med videoen får du en god viden om, hvordan du oplyser, og hvad du skal have klar inden. Videoen er ca. 15 min. og er især god for dig, der skal oplyse første gang.

Guide: Sådan oplyser du din virksomheds resultat

Log på TastSelv Borger med dit personlige NemId/MitID

 

  1. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.  2. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
  3. Tryk Næste og oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde.  4. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker.  5. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage.  6. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
  7. Tryk Næste og derefter Godkend.  8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
  9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Kender du vores Bogføringsguide? Den kan hjælpe dig med den løbende bogføring, og kan også give svar på, hvad du kan trække fra i regnskabet.

Mere information

Er din virksomhed et selskab (fx IVS eller ApS), skal du oplyse årets resultat i TastSelv Erhverv. Du skal i det hele taget oplyse lidt anderledes end hvad gælder for personligt ejede virksomheder.

Læs mere om årsregnskab og oplysning mv. for selskaber

Er virksomheden lukket, skal du stadig oplyse resultatet for den del af 2020, hvor virksomheden var aktiv.

Læs mere om luk virksomhed

 

Du er også velkommen til at ringe til os