Oplys årets resultat senest 1. sept.

Har du egen virksomhed, skal du oplyse virksomhedens resultat (over- eller underskud) for 2019 senest 1. september 2020. Fristen er rykket fra 1. juli for at give mere tid til at få regnskabet på plads i den aktuelle situation grundet COVID-19.

Du oplyser via oplysningsskemaet. Det er det samme som det, der tidligere hed selvangivelsen.

Bemærk, at fristen for frivillig betaling af restskat var den 1. juli, ligesom normalt. Herefter skal der betales et fast tillæg på 4 % af restskattebeløbet. Læs mere om restskat.  

 

Er du klar til at oplyse, så gå videre til dit oplysningsskema

Log på TastSelv Borger

dekorativ
tre trin til årets regnskab og skat. 1. lav regnskab, 2. oplys resultat, 3. betal restskat

Start-up med skat får du god og konkret hjælp til de 3 trin, du skal igennem, når du skal oplyse årets resultat: 1. Lav regnskab, 2. Oplys og 3. Betal restskat.

oplys

Med denne video får du en god viden om, hvordan du oplyser, og hvad du skal have klar inden. Videoen er ca. 15 min. og er især god for dig, der skal oplyse første gang.

Sådan gør du

Log på TastSelv Borger

med dit personlige NemID

 

  1. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  2. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
  3. Tryk Næste og oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde.
  4. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker.
  5. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage.
  6. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
  7. Tryk Næste og derefter Godkend.
  8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
  9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Kender du vores Bogføringsguide? Den kan hjælpe dig med den løbende bogføring, og kan også give svar på, hvad du kan trække fra i regnskabet.

Mere vejledning

Er din virksomhed et selskab (fx IVS eller ApS), skal du oplyse årets resultat i TastSelv Erhverv. Du skal i det hele taget oplyse lidt anderledes end for personligt ejede virksomheder.

Læs mere om årsregnskab og oplysning mv. for selskaber

Er virksomheden lukket, skal du stadig oplyse resultatet for den del af 2019, hvor virksomheden var aktiv.

Læs mere om luk virksomhed

Restskat? Fristen for frivillig betaling af restskat var den 1. juli, ligesom normalt. Herefter skal der betales et fast tillæg på 4 % af restskattebeløbet. Læs mere om restskat.

Du er også velkommen til at ringe til os

Skriv til os

Skriv som borger: