Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2006.806.SKATOm ændring af ejendomshandler, hvor betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke er opfyldt22-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.805.SRBetingelserne for skattefritagelse ikke opfyldt ved frivillig deltagelse i vådområdeprojekt19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.804.SRAfgift af elektricitet - Spørgsmål om afgiftsgodtgørelse for elforbrug i materiel, der udlejes21-11-06Energi og kuldioxid + AfgifterBindende svar
SKM2006.803.SRLandbrugsstøtte - enkeltbetalingsordningen - beskatningstidspunkt19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.802.SRMoms - opkrævning af yderligere betaling for leveret ydelse - erstatning21-11-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.801.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2006. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200722-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.800.SRBeskatning af firmabil ført af chauffør24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.799.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med en skattefri fusion - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.798.SKATFritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2007 (Færøfradraget)19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.797.LSROverskridelse af frist for ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse27-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.796.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-921-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.795.SKATMomsfritagelse for leverancer til flyselskaber21-12-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.794.LSRLandbrugsejendom - udbetalinger fra EU-enkeltbetalingsordning03-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.793.LSRKontraktansat ved Forsvaret - civiluddannelse til bygningskonstruktør - differencefradrag08-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.792.LSRAndelsboligforening - ikke medlemsudleje af viceværtlejlighed - opgørelse af avance25-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.791.LSRFastsættelse af den forsikringstekniske rente ved opgørelsen af driftskontoen09-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.790.LSRDecentralt kraftvarmeværk - indekstillæg - fradrag20-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.789.LSRIndskud på ophørspension - anmodning om omgørelse - erklæring for sent indsendt22-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.788.LSRAnmodning om godtgørelse af CFC- afgift - eksport af brugte kølemøbler23-11-06AfgifterKendelse
SKM2006.787.LSRVærdiforøgelse ved ansættelse af grundværdien efter byggemodning - fradrag for forbedringer ved vurderingerne21-11-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.786.LSRTinglysningsafgift - overdragelse af fast ejendom mellem to selskaber29-11-06AfgifterKendelse
SKM2006.785.SRObligation i fremmed valuta, hvor indfrielseskursen blev reguleret med udviklingen på fremmede valutaer19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.784.SROvergangsreglen for små aktiebeholdninger - efterlevende ægtefælle19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.783.LSRMomsfritagelse af kopikort, telekort, sponsorater og undervisningsmateriale09-10-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.782.SRNational sambeskatning - omlægning af administrationsselskabets indkomstår13-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.781.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.780.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.779.SROmlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.778.SROmlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.777.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.776.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.775.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.774.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.773.SKATSkatterådets praksis i sager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 b21-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.772.SRSambeskatning - acontoskat - skatteafregning og fordeling af rentegodtgørelse og restskattetillæg samt underskudsfremførsel21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.771.SRAndelshaver kunne skattefrit overtage en ejendom, der i civilretlig henseende var ejet af en andelsboligforening19-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.770.SRAndelshaver ikke skattepligtig af beløb udbetalt i forbindelse med likvidation af andelsboligforening19-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.769.SROmdannelse af andelsboligforening til ejerboligforening ville ikke få skattemæssige konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaverne19-12-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.768.SRMedarbejderaktier - ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.767.LSRForsyningsselskab - efterfølgende pris- og avancereduktioner - fradrag16-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.766.LSRElnetvirksomhed - underdækning16-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.765.LSRObjektiv lejeværdi for ejendom i sameje - fraseparerede - bodeling03-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.764.LSRFagforeningskontingent - tandlæge/hovedanpartshaver - fradrag - genoptagelse08-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.763.LSROpgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil for nye leasede biler24-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.762.LSRAfskrivning og straksafskrivning på tilbygning - kontorlokaler09-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.761.LSREU-bod betalt af koncerns moderselskab - konkurrencebegrænsende aftaler08-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.760.LSREjerlejlighed beboet af fraflyttet ægtefælle anset for have tjent til bolig for klageren12-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.759.LSRHæderspris fra fond - arkitekt - kunstnerisk virke13-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.758.SKATAmortisationsrenten for 200720-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.757.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2. for 200720-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.756.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser18-12-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.755.SKATHvilket skattecenter er kompetent til at behandle anmodning om principskifte for værdiansættelsen af igangværende arbejder for tidligere og kommende indkomstår og hvorledes er proceduren for allerede afsluttede og endnu ikke afsluttede anmodninger20-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.754.SKATÆndret praksis ved beskatning af lønmodtagere i et fast driftssted eller efter kulbrinteskattelovens regler, når der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale med lønmodtagerens hjemland (triangulære tilfælde) - genoptagelse20-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.753.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200719-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.752.SKATVærdiansættelse for 2007 af visse personalegoder19-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.751.SKATMoms ved skrotning af biler14-12-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.750.VLRMomstilbagebetalingskrav - kantinedrift - erhvervsskole med skolehjemskantine04-12-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.749.HRAktieoverdragelse - udstedende selskab07-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.748.ØLRMomsfradrag - reparationer - finansieret ved tredjemands lån - misligholdt kontrakt - tidspunkt for ejendomsretten01-12-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.747.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.746.VLRAktiehandel - næringsdrivende - uprofessionel aktør - forventningsprincippet27-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.745.VLRModregning - overskydende skat - udjævnelige og afviklingsmodne - gensidige og retskraftige - tvangsbeneficiet - afdragsordning17-11-06InddrivelseDom
SKM2006.744.SKATOphævelse af kommunal andel af bøder11-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + StrafSKAT-meddelelse
SKM2006.743.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor08-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.742.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-12-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.741.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og en anciennitet på 9 måneder21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.740.SKATDen momsmæssige behandling af avance af opkrævning for forbrug af el m.v. i forbindelse med formidling af udlejning af sommerhuse05-12-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.739.SRRette indkomstmodtager21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.738.ØLRAfståelse af leasingportefølje - afståelsesår - underskudsselskab20-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.737.SRByggeforenings subjektive skattepligt21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.736.SRAfståelse af grund med ejendom nedrevet efter beskadigelse21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.735.VLRAfgiftsfritagelse - kraftvarmeværk - stipuleret referenceværk22-09-06AfgifterDom
SKM2006.734.HRUdlæg - tinglyst skadesløsbrev - flere ejere - fordeling - salgsprovenu28-11-06InddrivelseDom
SKM2006.733.SRBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse og løn i opsigelsesperiode ved fraflytning21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.732.SRStille kommanditselskab var rette indkomstmodtager21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.731.HREjendomsvurdering - militære flyvestationer - befæstningsanlæg21-11-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.729.SRBetingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt - ændring af kendelse fra skatteankenævn21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.728.SRAfgiftspligt ved anvendelse af flydende vegetabilske biobrændsler i en kraftcentral - mineralolieafgift mv.21-11-06AfgifterBindende svar
SKM2006.727.SRBetingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt - ændring af kendelse fra skatteankenævn24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.726.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.725.SRMedarbejderaktieordninger - opgørelse af årslønnen21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.724.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.723.SREkspropriation21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.722.SRFortjeneste ved afståelse af landbrugsejendom ikke fritaget for beskatning26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.721.SRVirksomhedsordningen - indskud af fast ejendom21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.720.SKATDomstolsprøvelse - ændring af retsplejeloven28-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.719.SROvernatning i egen hotelejerlejlighed forbindelse med arbejde21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.718.SRAndelsboligforenings "salg" af viceværtbolig21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.717.SRSkyggesambeskatning - likvidation21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.716.SRObligation - indfrielsen reguleret af udviklingen på guld og afgrøder21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.715.SRObligation - investering i udenlandsk statsgæld21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.714.SRObligation - investering i ejendomme21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.713.SRSendelektor omfattet af Lektoratsordningen ikke anset for udsendt af den danske stat21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.712.SRAktieoverdragelse, likvidation og genbeskatning21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.711.HRRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt - overvæltning23-11-06AfgifterDom
SKM2006.710.SRMedarbejderaktier - ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.709.SRMedarbejderaktier - ansatte i moderselskab - hjemmehørende på Færøerne21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.708.SRMedarbejderaktier - ansatte i en dansk filials udenlandske hovedkontor og hovedkontorets udenlandske filialer21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.707.SRMedarbejderaktier - ansatte i selskabets udenlandske moderselskab og selskabets danske datterselskaber21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.706.SRObligationer med variabelt afkast, der fulgte et vindindeks eller el-produktion21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.705.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter - ingen risiko for anden indfrielsen end kurs pari21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.704.SREkstraordinær indfrielse af garantibeviser21-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.703.SRTildeling af tegningsretter16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.702.SKATFastsættelse af kildeskattebøder23-11-06Straf + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereSKAT-meddelelse
SKM2006.701.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200721-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.700.VLRKonkursbegæring - personlig skyldner - skatteansættelsen indbragt for Landsskatteretten12-09-06InddrivelseKendelse
SKM2006.699.HRModregning - overskydende skat - skatterestance - børnebidrag - rette klageinstans13-11-06InddrivelseDom
SKM2006.698.VLRSyn og skøn - ejendoms handelsværdi - oplysninger og bilag til skønsmanden06-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.697.VLRRette indkomstmodtager - skattemæssigt underskud - koncernintern gæld08-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.696.VLRMarkedsføringstilskud - retserhvervelsestidspunkt13-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.695.ØLRVærdiansættelse - anparter - interesseforbundne parter - trippelbeskatning02-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.694.ØLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - kost - fri bil og telefon - selskabs hæftelse - forsømmelighed25-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.693.ØLRRette indkomstmodtager - rette fradragshaver28-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.692.LSRAfståelse af goodwill ved optagelse af kompagnon i advokatinteressentskab17-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.691.LSRVærdi af personbil til rådighed - hovedaktionær19-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.690.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ombygninger mv. godkendt24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.689.SRIkke udsættelse af det skatteretlige aftaletidspunkt - Fortjeneste ved afståelse ikke fritaget for beskatning22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.688.SREn lejlighed kunne ikke sælges skattefrit som fritidsbolig16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.687.SRFortjeneste ved afståelse af et jordareal ikke fritaget for beskatning26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.686.SRArbejdsgiverbetalt bredbånd24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.685.SRSkattefri rejsegodtgørelse - modregningsforbud24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.684.LSROpgørelse af ejendomsavance - dokumentation for forbedringsudgifter06-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.683.LSRForudbetalt husleje - fradragstidspunkt05-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.682.LSRSalg af vindmølle - efterfølgende anskaffelse af ideelle anparter05-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.681.LSRBeregning af betalingsevne ved fastsættelse af afdrag på skattegæld - hjemmeboende voksne børn - gebyrer08-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + InddrivelseAfgørelse
SKM2006.680.LSRKursgevinst på obligationer erhvervet for lånte midler i fremmed valuta.06-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.679.LSRProcenttillæg ved beregning af indkomstskat18-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.678.LSRFradrag for udgifter til erstatning21-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.677.HRUgyldighedsindsigelse - manglende partshøring - notat om skattearrangement - konkret væsentlighedsvurdering17-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.676.LSRVederlag for danserinder i natklub - A- eller B-indkomst25-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.675.LSRSalg af andelsbevis med brugsret til beboelseslejlighed06-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.674.VLRFast ejendom - avanceopgørelse - forventningsprincippet19-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.673.LSRErstatning for flytteomkostninger i forbindelse med salg af ejendom06-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.672.VLRUdlejningsejendom - fradrag - driftsudgifter - afskrivninger - afvisning16-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.671.LSRLønsumsafgift - afregningsmetode19-04-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.670.LSRSelskab ikke anset berettiget til fradrag for moms på afregningsbilag26-07-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.669.LSRBefordringsfradrag - valg af transportvej25-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.668.LSRMomsfradrag - udgifter til tagkonstruktion - nyetableret etage17-10-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.667.LSRAnmodning om betalingskorrektion vedrørende bogføringsassistance07-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.666.LSRFradrag for moms af udgifter til børsintroduktion på Nasdaq i USA11-09-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.665.LSRMedarbejderes konvertering af konvertible gældsbreve til aktier - fradrag for tab24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.664.LSRUdstationering - Kina - AM-bidrag mv.06-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.663.LSRUdstationering fra dansk universitet til Sydafrika - selvangivelse til Danmark - behandling af fradrag12-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.662.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig08-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Straf + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.661.SKATPolen - OECD og Europarådets bistandskonvention - Ophævelse af reservation07-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.660.SKATItalien - tiltrædelse til OECD og Europarådets bistandskonvention07-11-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.659.SRFraflytterbeskatning efter pensionsbeskatningsloven24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.658.SRSalg af jordareal fritaget for beskatning25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.657.SRMedarbejderobligationer/kontantlønsnedgang24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.656.SRSalg af landbrugsejendom ikke omfattet af sommerhusreglen26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.655.SRSalg af ejendom fritaget for beskatning26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.654.HRAfgiftsgodtgørelse - badelande - forlystelser - elafgift - vandafgift20-10-06AfgifterDom
SKM2006.653.HROverdragelse af goodwill - forpagtningskontrakt - domstolsforlig - sagsomkostninger - medholdsvurdering12-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningForlig
SKM2006.652.SRBeskatning af fratrædelsesvederlag - løn contra aktieavance26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.651.HRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution04-09-06AfgifterDom
SKM2006.650.SRAfståelse af jordstykke fritaget for beskatning25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.649.VLRKommanditist - projektomkostninger - rådgivningshonorar - udbyderhonorar - ejendomsanpartsprojekt - praksis om fradrag - sædvanlige handelsomkostninger10-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.648.HRMoms - overtagelse - igangværende byggeentreprise - gældsforpligtigelse05-10-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.647.VLRMomsfradrag - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - udlejning af fast ejendom - det momsretlige generalomkostningsprincip03-10-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.646.ØLRMomsfritagelse - fitnesscentre - forelæggelse for EF-Domstolen29-09-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.645.SRRette indkomstmodtager - bestyrelseshonorarer24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.644.SRAfståelse af ejendom fritaget for beskatning21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.643.SRKvadratmeterprisen ved salg af andelsbolig til andelshavere og ikke-andelshavere kan fastsættes til det samme beløb.24-10-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.642.HRVærdi af egen bolig - udlejningsejendom - vedligeholdelse kontra forbedring12-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.641.HROverdragelsestidspunkt - afskrivninger - goodwill - bindende aftale10-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.640.HREjendomsavance - parcelhusreglen - over 1400 m2 - værdiforringelse06-10-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.639.SRDen skattemæssige behandling af en tysk pensionsordning24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.638.SRInvestering i unoterede kapitalandele24-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.637.SRArbejdsgiverbetalt tyverialarm ikke omfattet af bagatelgrænsen26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.636.SRMoms - konsulentydelser vedrørende u-landsbistand - primær udnyttelse udenfor EU24-10-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.635.SKATGenoptagelse af sager om værdiansættelse af igangværende arbejder som følge af ændret praksis25-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.634.SRAfgørelse af anmodning om aktindsigt26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.633.SRSalg af bevis til boligforening og efterfølgende køb og salg af den pågældende lejlighed som ejerlejlighed21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.632.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.631.SRLikvidation af andelsboligforening26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.630.ØLRMaskeret udlodning27-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.629.HROmgørelse - betingelser09-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.628.SRAktier - vedtægtsændring - afståelse22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.627.SRAktier - generationsskifte - pengetankregel26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.626.VLRSkatteopkrævning - indeholdte A-skatter - nulstilling07-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.625.SRFaste driftssteder i udlandet - territorialbeskatning - undtagelser fra territorialbeskatningen26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.624.ØLROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag27-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.623.ØLRSkatteproces - søgsmålsfrist05-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.622.VLRUdeholdt omsætning - maskeret udlodning - nyt regnskab15-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.621.HRAkupunktør - indtægtskonti i Gibraltar - kursus - alternative behandlere - konsuletydelser fra England06-09-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.620.SKATÆndring af praksis om den momsmæssige behandling af museers indtægter fra arkæologiske undersøgelser13-10-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.619.VLRAnmodning om genoptagelse - Skatteankenævnets afgørelse - løn14-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.618.SRAfskrivning - accessoriske bygninger20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.617.SKATSKATs behandling af afgørelser der hjemvises til fornyet behandling hos SKAT11-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.616.VLRStraffesag - passiv skattesvig - momssvig - simpel uagtsomhed - frifindelse09-03-06StrafDom
SKM2006.615.ØLRStraffesag - momssvig - sandsynlighedsforsæt - nedsat tillægsbøde24-01-06StrafDom
SKM2006.614.VLRMomsfritagelse - udlejning af fast ejendom - nøglepenge - lejers afståelse af lejemål - tredjemand.26-09-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.613.ØLRMomsfradrag - ejendomsmæglersalær - generalomkostning - forelæggelse for EF-Domstolen25-09-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.612.HRSkatteproces - tilsidesættelse af afskrivningsgrundlag - forhøjelse af skatteansættelser - senere år - ansættelsesfrist14-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.611.ØLRMaskeret udbytte - løn - markedsleje - direktør06-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.610.ØLREjendomsavance - pristalsregulering - anskaffelsessum - før 1993 - genoptagelse - lighedsprincip06-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.609.HRSkatteproces - domstolsprøvelse - udeblivelse06-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.608.SKATPensionsrettigheders deling fra den 1. januar 2007 - ægtepagter09-10-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.607.SKATSKAT-meddelelse erstatter TSS-cirkulære09-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.606.SRVindmølle - anpartsreglerne - driftsrisiko - produktion af elektricitet26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.605.SRRette indkomstmodtager - honorarer/vederlag - selskab26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.604.LR25%-beskatning ved arbejdsgiverens efterfølgende etablering af koncernforbundet virksomhed i Danmark19-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.603.SKATSkattemæssig behandling af tonnage og motorkraft05-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.602.DEPAdministration af sømandsbeskatningslovens bestemmelser for så vidt angår sandsugere og andre særlige fartøjer ("entreprenørskibe")03-10-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.601.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.600.SRBegrænset fradragsret for billeasing - ekstraordinær leasingydelse26-09-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.599.SRMoms - byggeri for egen eller fremmed regning - købstilbud - bindende aftale26-09-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.598.SKATDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering - genoptagelse af afgiftstilsvar02-10-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.597.SRAndelsbeskattet selskab - leverancebaserede ejerbeviser - udbetaling af henlæggelse22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.596.SKATKlageveje for afgørelser om aktindsigt29-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.595.SRMoms - Ideel andel af fællesarealer i ejerlejlighedsforeningen - Tidspunkt for påbegyndelse af byggeri26-09-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.594.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug07-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.593.SRByggeri på egen grund med henblik på salg - egen eller fremmed regning26-09-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.592.HRDødsboskat - fordeling af skatteprovenu - mellemperiodeskat - boskat13-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.591.SRSelskab - Salg af almindelige aktier26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.590.SRUdbytte fra datterselskab til moderselskab ikke skattefrit - spørgsmål om kravet til ejertidsperioden var opfyldt i forbindelse med efterfølgende skattefri fusion26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.589.SRBestyrelseshonorar der oppebæres af en fagforening26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.588.SRInvesteringsselskab - udenlandsk investeringsinstitut22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.587.SRPersonselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.586.SRSkattepligt, tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.585.SRSkattefri fusion - genbeskatning af underskud fra udenlandske datterselskaber22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.584.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.583.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.582.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.581.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.580.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.579.SKATBrugtmoms - begrebet afgiftspligtig videreforhandler - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvaret26-09-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.578.DEPKommentar - forskudt indkomstår - omlægning26-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.577.SRA-skat - indeholdelse22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.576.SRBegrænset skattepligt - arbejde her i landet22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.575.LSROpgørelse af anskaffelsessum for en ejendom - successive erhvervelser og delafståelser20-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.574.LSRTilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til datterselskab17-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.573.LSRTimebank konceptet - skattefrie vennetjenester18-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.572.SKAT7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven22-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.571.SRAktier - næring - formueforvaltning20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.570.SKATÆndret praksis vedrørende skattefritagelse ved afståelse af andelsbevis med brugsret til beboelse i lejlighed - ordinær genoptagelse20-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.569.LSRRette indkomstmodtager af et boksehonorar28-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.568.LSRPeriodisering af indtægter02-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.567.LSREngangsindskud på ratepension anset for forudbetalinger23-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.566.LSRNægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr15-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.565.LSRLøn og honorarindtægter for musikpædagog - fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.28-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.564.LSRSalg af alle anparter i kommanditselskab fordelt over 3 år - skattemæssig avance06-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.563.LSRAnmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg28-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.562.LSRBeregning - ejendomsværdiskat - udstykning - tofamilieejendom26-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.561.LSRFradrag for udgifter til lokaler der anvendes som kontor21-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.560.LSRKapitalindskud fra polsk datterselskab til dette selskabs datterselskab uden kapitalforhøjelse - sambeskatning28-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.559.LSRBidrag til politisk parti i forbindelse med en valgkampagne30-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.558.LSRFastsættelse af afdrag efter betalingsevnevurdering03-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.557.LSRFakturabeløb indbefattet moms - indbetaling af afgiftsbeløb16-08-06Moms og lønsumsafgiftAfgørelse
SKM2006.556.LSREjerforening - lønsumsafgiftspligt - bestyrelse og vicevært27-07-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.555.LSRVirksomhedsordning - udlån fra hovedaktionær til ApS - udlejningsejendom17-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.554.SRAktier - investering - næring20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.553.HRFri båd - forventningsprincippet - rådighedsbeskatning - hovedaktionær01-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.552.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer18-09-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.551.SRGrenspaltning af datterselskab i sambeskatningskreds - spørgsmål om indkomstopgørelsen - anparternes anskaffelsessum - skattemæssig åbningsstatus22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.550.ØLRNytteværdibeskatning - kunstgenstande - bevisbyrde23-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.549.SKATIndregning af skatterestancer i forskudsskat for 200714-09-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.548.SRAktier - generationsskifte - dødsbo22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.547.HRBegrænset skattepligt - arbejde i Danmark - bopæl i England - reel arbejdsgiver - koncernforbundne selskaber23-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.546.ØLRSkønsmæssig forhøjelse18-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.545.HRUdlæg - fremgangsmåde - ransagning - uretmæssig - tredjemand24-07-06InddrivelseKendelse
SKM2006.544.SROperation Dagsværk - Cape Town - Sydafrika22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereAfgørelse
SKM2006.543.HRRepræsentationsudgifter - forhandlerrejser30-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.542.VLREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg15-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + InddrivelseDom
SKM2006.541.VLREjendomsavance - parcelhusregel - beboelse i ejerperiode - flere boliger11-08-06Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.540.SKATFastlæggelse af anmeldelsespligten i bosager og snitfladen mellem skattecentrene, specialcentrene, Inddrivelsescentret og Hovedcentret. Fastlæggelse af hvilke krav, der er omfattet af en ansøgning om eftergivelse.07-09-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.539.SRVindmølle - anpartsreglerne - driftsrisiko - produktion af elektricitet22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.538.SRMoms - ejerlejligheder - feriepark - byggeri på egen grund med henblik på salg - egen eller fremmed regning22-08-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.537.ØLRFradrag for udgifter - erhvervsmæssig kørsel - egen bil28-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.536.SRAdministration af fast ejendom22-08-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.535.SRDen momsmæssige behandling af kontrolafgift udstedt ved ulovlig parkering på private pladser16-05-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.534.SRFjernsalg - indirekte involvering i transporten20-06-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.533.SRErhvervelse af kunst var intern uddeling og ikke en driftsomkostning for kunstfond22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.532.SRAnpartsreglerne22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.531.SRAnpartsreglerne22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.530.SRGrænsehandel med campingvogne20-06-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.529.SRSalg af aktier til det udstedende selskab22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.528.ØLRIndberetning - fagforening - pensionistkontingent - fast administrativ praksis18-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.527.ØLRIkke-erhvervsmæssig virksomhed - underskud - tab på fordring18-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.526.SRSkattemæssig fusionsdato22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.525.SRUdlodning - kapitalnedsættelse - beskatning22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.524.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - udenlandsk registreret personbil06-03-06StrafDom
SKM2006.523.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - forsøg - momssvig - pizzeria - sagsbehandlingstid22-02-06StrafDom
SKM2006.522.ØLRStraffesag - skattekontrolloven - grov uagtsomhed - aktiesalg24-01-06StrafDom
SKM2006.521.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udokumenterede udgifter - bevis25-01-06StrafDom
SKM2006.520.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - A-skat - AM- og SP-bidrag - strafudmåling13-01-06StrafDom
SKM2006.519.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter09-01-06StrafDom
SKM2006.518.SKATUdenlandske firmabiler - lovændring p.g.a. EF-dom - Genoptagelse og tilbagebetaling af registreringsafgift25-08-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.517.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - socialt bedrageri03-01-06StrafDom
SKM2006.516.VLRStraffesag - momssvig - urigtige oplysninger03-01-06StrafDom
SKM2006.515.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - forsøg02-01-06StrafDom
SKM2006.514.SRMedarbejderobligationer - udenlandske datterselskaber - garanti - mindsterente - kontantlønsnedgang22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.513.SRAktieemission - værdiansættelse22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.512.SRMedarbejderaktier - uopsagt stilling22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.511.SRAnsættelse af dækningafgiftpligtig forskelsværdi22-08-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.510.SRRatepensionsmidler - unoterede anparter22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.509.SRSkattefri omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.508.VLRGenvundne afskrivninger - ekspropriationslignende vilkår - nedrivning10-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.507.SRTilflytning - fuld skattepligt - aktieoptioner - lempelse22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.506.ØLRVærdi af fri bolig - administrerende direktør - partner10-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.505.SRDen momsmæssige behandling af gavekort20-06-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.504.SRFond - fradrag for hensættelser - skattemæssig anskaffelsessum på fast ejendom ved brug af hensættelse - tilbageførsel af uddeling22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.503.SRGave - indsamlede bidrag - forurening22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.502.SRIndskud på ophørspension ved salg af vindmølle22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.501.SKATRetningslinjer for indgåelse af afdragsordninger vedrørende "kioskbøder"23-08-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.500.SRDen momsmæssige behandling af varer, der returneres/ombyttes ved fremvisning af tilbagekøbsbeviser22-08-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.499.SRMoms - Leveringssted for konsulentbistand ydet i forbindelse med et påtænkt køb af fast ejendom i et 3. land22-08-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.498.SRSkattemæssig spaltningsdato22-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.497.VLRTilførsel af aktiver - balancetilpasning - tilbagekaldelse af tilladelse - ugyldighed03-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.496.HRSkatteproces - søgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse09-08-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.495.SRAfskrivning på plejehjem beliggende i England18-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.494.VLRNæringsaktier - lagerprincippet - tabsbegrænsning - skattefrit udbytte13-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.493.SKATBødetakster - Spilleautomater01-08-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.492.SRTonnageskatteordningen, ejerandele, strategisk og forretningsmæssig drift20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.491.HRSambeskatning - fremførsel af ubenyttede underskud - forsikringsselskaber - overgangsbestemmelse30-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.490.SRRette indkomstmodtager18-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.489.LSRFremførsel af underskud20-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.488.ØLRUgyldighed - partshøring og begrundelse - ekstraordinær genoptagelse06-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.487.VLRRentefradrag - bevisbyrde for gæld - familielån - indflydelse på privatforbrug - skønsmæssig forhøjelse22-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.486.HRBeskatning - pension - FN organisation08-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.485.SRDiscjockey virksomhed kunne ikke drives i selskabsform18-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.484.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - manglende kasseafstemning - pizzeria29-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.483.HRBegrænset skattepligt - beskatningsrettens omfang - pilot - dansk fly20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.482.ØLRRejse og befordringsgodtgørelse - ansat ved Forsvaret - midlertidig udstationering - max rejsetid 3 timer16-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.481.HRFri bil - pick-up - tilkaldevagt - betalt moms - parkeret ved bopæl30-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.480.HRAfgiftsgodtgørelse - CO2-afgift - rumopvarmning ved optøning04-07-06AfgifterDom
SKM2006.479.HRFamilelån - bevisførelse - betydning - lånedokumenter09-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.478.ØLRMoms og Skat - forhøjelse - ikke dokumenteret fradrag og udlæg30-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.477.ØLRNøglepersonforsikring - livsforsikring - arbejdsgiverselskab23-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.476.ØLRTilskud - tabsinddækning - sambeskatning - udenlandske selskaber30-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.475.ØLRTilskud - sambeskatning - udenlandske selskaber30-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.474.ØLRMomsfradrag - udstedelse af afregningsbilag - manglende iagttagelse af undersøgelsespligten - leverandørers momsregistreringsforhold30-06-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.473.SKATKapitalafkastsatsen for 200607-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.472.SRKapitalindskud i svensk selskab - anskaffelsessum for aktier20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.471.SRAktieoptioner - tilsagn om salg - supplerende udnyttelsesperiode, differenceafregning13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.470.LSRFradrag for rejseudgifter15-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.469.SKATFradragsret for udgifter til bestikkelse i den private sektor07-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.468.LSRSkattepligtig af værdi af fri sommerbolig23-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.467.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse24-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.466.LSRTransferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder12-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.465.LSRSyntetisk indgangsværdi - beregning af avance - salg af børsnoterede aktier24-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.464.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg13-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.463.LSRTatovørvirksomhed momsfritaget som anden kunstnerisk virksomhed21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.462.LSRSkatteberegning - pension fra Tyskland - lempelse efter creditmetoden eller exemptionmetoden05-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.461.LSRLejer var berettiget til at klage over ejendomsvurderingen13-06-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.460.LSRSalg af aktier - udstedende selskab - reelt anset for salg direkte til tredjemand02-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.459.LSROverførsel af underskud mellem ægtefæller - personlig indkomst beskattet i Tyskland - lempelse efter creditmetoden15-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.458.LSRAfslag på tilladelse til skattefri aktieombytning - kommanditselskab/kommanditister22-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.457.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver eget selskab20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.456.ØLRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - dokumentation af kapitalkrav - sikkerhedsstillelse15-06-06Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.455.VLROverdragelse af funktion - koncernforbundne selskaber - afskrivning goodwill - indtjeningsrettighed09-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.454.SRKalkholdigt spildevandsprodukt - eksport - råstofafgift20-06-06AfgifterBindende svar
SKM2006.453.BRUdlæg - ejendomme - indestående på konto - erhvervsevneerstatning - udlægsbeskyttelse - skyldners dispositioner03-04-06InddrivelseKendelse
SKM2006.452.ØLRGældseftergivelse - skattegæld - vurdering af boligudgift - værelse hos datter - påstand om sagsbehandlingsfejl22-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + InddrivelseDom
SKM2006.451.SRRenteswaps - finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.450.SKATÆndring af praksis vedrørende leveringsstedet for ydelser som leveres af en arrangør af en messe eller en udstilling03-07-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.449.SRInteressentskab - selvstændigt skattepligtigt subjekt20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.448.SRIndskud på ophørspension ved salg af patent20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.447.SKATSkattefri aktieombytning - lempelse af vilkår03-07-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.446.SKATSkattefri aktieombytning - Tritel Media AB, Europe Vision Plc.27-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.445.SKATÆndringer i opkrævningslovens bestemmelser om sikkerhedsstillelse - frigivelse af sikkerhed stillet i medfør af opkrævningslovens § 11a29-06-06Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Straf + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.444.VLRTinglysningsafgift - vindmølle15-06-06AfgifterDom
SKM2006.443.ØLRUdbytte - indfrielse eller overdragelse af fordring09-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.442.SRSambeskatning - koncernforbindelse20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.441.SRDelvis arbejdsgiverbetalt MBA - Ændret vederlagsaftale20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.440.VLRDriftsomkostninger - repræsentation11-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.439.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - momssvig - unddragelse16-12-05StrafDom
SKM2006.438.SKATPraksis vedrørende skattefritagelse ved overdragelse af fast ejendom i ekspropriationssituationer16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.437.VLRStraffesag - momssvig - passiv skattesvig - dolus eventualis19-12-05StrafDom
SKM2006.436.ØLRStraffesag - toldloven - indsmugling16-12-05StrafDom
SKM2006.435.ØLRStraffesag - registreringsafgift - grænseplader14-12-05StrafDom
SKM2006.434.VLRStraffesag - urigtig momsangivelse - grov uagtsomhed - bødedom30-11-05StrafDom
SKM2006.433.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - grov uagtsomhed - faktura med urigtigt indhold - samfundstjeneste30-11-05StrafDom
SKM2006.432.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - dokumentfalsk - negativ momsangivelse29-11-05StrafDom
SKM2006.431.VLRStraffesag - momssvig - gentagelse15-11-05StrafDom
SKM2006.430.VLRStraffesag - momssvig - handel med biler - EU-handel - lang sagsbehandlingstid02-11-05StrafDom
SKM2006.429.HRMaskeret udbytte - mellemregning direktør - passeret hovedanpartshavers økonomi30-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.428.ØLRUnderkendelse - erhvervsmæssig virksomhed11-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.427.HREjendomsvurdering - fradrag for grundforbedring - oprensning af forurenet jord09-06-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.426.SRMedarbejderaktier - beregning af årsløn16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.425.VLRSkatteproces - søgsmålsfrist - fristoverskridelse31-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.424.ØLRSøgsmålsfrist - overskridelse26-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.423.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår20-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.422.HRAfskrivninger på skib - igangværende virksomhed09-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.421.ØLRStraksfradrag - kyllingefarm - ibrugtagning år 1999 - færdiggørelse stald år 200001-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.420.LSRModer- og datterselskab - gældeftergivelse30-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.419.LSRTilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag24-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.418.SRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning22-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.417.LSRFond - driftsudgifter23-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.416.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse09-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.415.LSRSalg af ejendom - skattefritagelsesreglen31-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.414.LSRUdgifter til kurser, kongresser og møder18-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.413.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - revisor er tillige medarbejdende ægtefælle i klagerens selvstændige virksomhed03-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.412.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse23-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.411.LSRNLP kursus ikke anset for driftsudgift23-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.410.SRDokumentet er udgået01-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning 
SKM2006.409.LSRPorteføljehonorarer24-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.408.LSRBindende forhåndsbesked - næringsskattepligt for investorer i et kommanditselskab28-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.407.LSRVindmølle - afskrivning på skrotbeviser og kompensationsbeløb i forbindelse med opførelse af ny vindmølle24-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.406.LSRModregning i børnefamilieydelse - daginstitutionsbetaling07-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.405.LSRAnmodning om omgørelse - køb af aktier05-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.404.LSROmgørelse - investeringsbeviser - virksomhedsordning05-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.403.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning21-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.402.HRSkattearrangement - højtforrentede lån18-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.401.HRToldkrav - forældelse af tilbagesøgningskrav - importafgifter - opkrævet med urette.08-06-06ToldDom
SKM2006.400.EFDMoms af registreringsafgift - beskatningsgrundlag - nye motorkøretøjer01-06-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.399.ØLRMomsmæssig behandling - "Fleet Management" - leasingaftaler - karakter af aftaler - beskatningssted - levering af brændstof17-05-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.398.HRMomsfradrag - sponsorkontrakter - sponsorbilletter09-05-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.397.ØLR10-mands projekt - afskrivninger - plantning af juletræer - etableringsomkostninger28-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.396.ØLRRentekrav - interesseforbundne parter02-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.395.SKATGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende den momsmæssige behandling af formidling af personbefordring19-06-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.394.SKATRegistrering for indeholdelsespligt efter kildeskatteloven skal ske ved befuldmægtiget, såfremt den, der udbetaler A-indkomsten, ikke har hjemting her i landet16-06-06Kontrol og revision + Inddrivelse + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereSKAT-meddelelse
SKM2006.393.SKATOphævelse af personfradraget for studerende - visse begrænsede skattepligtige personer - genoptagelse af skatteansættelsen - indkomståret 2004 og 200515-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.392.VLRFradragsret - revisor- og advokatudgifter - due diligence - køb af aktier01-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.391.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - bødedom27-10-05StrafDom
SKM2006.390.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - uregistreret virksomhed - løn uden A-skat - strafudmåling14-10-05StrafDom
SKM2006.389.VLRStraffesag - momssvig - grov uagtsomhed - uregistreret virksomhed - urigtige momsangivelser12-10-05StrafDom
SKM2006.388.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - aktieudbytte11-10-05StrafDom
SKM2006.387.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse08-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.386.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer13-06-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.385.VLRFri bil - anpartshaver og direktør10-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.384.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - alle aktiver og passiver08-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.383.LSRFradrag for advokatudgifter - sag om erstatning25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.382.LSRFradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi09-03-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.381.HRAfskrivninger - garage - privat udlejningsejendom17-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.380.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse - ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse09-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.379.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samtidig bolig i Grønland04-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.378.LSRAnmodning - fritagelse - arbejdsmarkedsbidrag28-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.377.LSRArbejdsmarkedsbidrag for ansat ved den østrigiske Handelsdelegation i Danmark16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.376.LSRMomspligt i Danmark - både solgt via virksomhed i Tyskland03-05-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.375.LSRAfskrivning - ikke igangværende virksomhed15-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.374.LSRLandbrug med svineproduktion - værdi af fri varme fra biogasanlæg11-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.373.LSRDifferencefradrag for ansat i Forsvaret under omskoling22-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.372.LSRAfslag på anmodning - tilladelse til skattefri anpartsombytning20-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.371.LSROpgørelse af erstatningsbeløb i forbindelse med stormskadebetaling27-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.370.LSRMomspligt - kommunes indtægter fra betalingsparkering - ekstraordinær genoptagelse10-05-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.369.SRArbejdsgiverbetalt færge-abonnement16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.368.ØLREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretningsprojekt - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale03-05-06Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.367.ØLREtableringskontomidler - efterbeskatning - arbejdstidskrav - selvstændig erhvervsvirksomhed03-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.366.LSRGodtgørelse - varmeværk28-02-06AfgifterKendelse
SKM2006.365.SKATSikkerhedsstillelse efter skatte- og afgiftslovgivningen07-06-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.364.LSRFradrag for A-kassebidrag - grænsegængerreglerne06-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.363.SRLikvidation af andelsboligforening16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.362.LSRAnmodning om toldgodtgørelse23-02-06ToldKendelse
SKM2006.361.LSRUdenlandsk arbejdskraft - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.360.LSRAnsøgning om tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift15-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.359.LSRHelårsomregning af delårsindkomst25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.358.LSRNægtelse af genoptagelse af skatteansættelse19-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.357.LSRUnderskud ved udlejning af driftsmidler03-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.356.SRMedarbejderaktier - deltidsansatte - forholdsmæssig tildeling24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.355.LSRPålæg af registreringspligt - opkrævning af lønsumsafgift09-12-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.354.LSRMoms af kunstneriske arbejder udført på bestilling af Statens Kunstfond13-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.353.LSRBegrænset skattepligt - lønindkomst under barselsorlov - bopæl USA11-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.352.LSRAfgiftpligt af overskudsvarme, der ikke anvendes til proces - slagteri03-05-06AfgifterKendelse
SKM2006.351.LSRTilbagebetaling af moms vedr. tatovørvirksomhed03-05-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.350.LSRAnmodning om udbetaling af moms06-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.349.LSRAfgift af glødelamper - oplagshavers leverance til andre oplagshavere11-04-06Energi og kuldioxid + AfgifterKendelse
SKM2006.348.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg13-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.347.LSRAfskrivning - indretning af lejede lokaler04-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.346.LSRKøb af bil ved fratræden - økonomisk fordel11-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.345.LSRAnmodning om tilladelse til skattefri anpartsombytning27-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.344.LSRKapitalforhøjelse - nytegning af anparter - overkurs - efterfølgende dispositioner20-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.343.LSRFradragsbegrænsning for beholdning af aktier20-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.342.LSRNedsættelse af anskaffelsessum med foretagne afskrivninger03-03-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.341.LSRTilbagebetaling - lønsumsafgift - forældelse27-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.340.LSRRejsegodtgørelse29-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.339.LSRAfgiftspligt for kommanditselskab - fast ejendom27-02-06AfgifterKendelse
SKM2006.338.LSRSelskabets tilgodehavende - skiftet karakter til udlån03-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.337.LSROmkostningsgodtgørelse godkendt med 50% i sag i skatteankenævnet24-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.336.LSRForeningsarrangementer ikke momsfritaget22-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.335.SRSkattefri fusion - spørgsmål om egne aktier, udlodninger i mellemperioden, underskud - ændringer af vedtægter - spørgsmål om betydning for aktionærerne31-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.334.SRLikvidation af andelsboligforening - udlodning af likvidationsprovenu16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.333.SRVærdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.332.SRVærdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.331.SRIkke skattepligt af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til forenings andelshavere16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.330.SRAnpartsreglerne - udlejning af driftsmidler - særlige omstændigheder - dispensation16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.329.SKATSkattefri ombytning af aktier i Potagua FLS A/S med aktier i FLSmidth & Co. A/S09-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.328.SRKøberet - mere end to parter21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.327.SRVindmøller - afskrivningsgrundlag - udgifter til rådgivning mv. - udgifter til vindstudier24-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.326.SROptagelse af partnere ved etablering af produktionsdatterselskab25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.325.SKATAnmodning om tilladelse til skattefri spaltning - afslag20-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.324.SKATSpaltning - tilladelse24-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.323.SKATSpaltning med henblik på frasalg16-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.322.SRAfkald på forfatterrettigheder16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.321.SKATSkattefri spaltning, gren af en virksomhed, frasalg28-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.320.SREj genbeskatning af genbeskatningssaldo i forbindelse med fusion16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.319.VLRDriftsomkostninger - etablering af leasingaftaler26-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.318.TSSSkattefri ombytning af aktier i Aarhus United A/S med aktier i Aarhus Karlshamns AB28-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.317.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager om betaling af afgift efter pvc-afgiftsloven af tape med indhold af hård pvc19-05-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.316.SRVariabelt forrentet obligationslån - tabsfradragsbegrænsning for udstedelseskurstab25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.315.SKATRettelse til Vurderingsvejledningen og Procesvejledningen 2006-218-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.314.SRKontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgiver finansiering af bøger til medarbejderne16-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.313.ØLRSkibsassistent - fradrag kost - færge i rutefart - rejsens start og sluttidspunkt21-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.312.VLREjendomssalg - næring - tømrer - udlejningsejendomme21-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.311.SRRådgiver nægtet fradrag for betalt erstatning i selskabstømningssag - tilsyn21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.310.VLRAfskrivningsgrundlag - ejendom - investeringsprojekt - projektudbyderhonorar21-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.309.VLREscortvirksomhed - driftsomkostninger - telefon og kørsel - krav til dokumentation06-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.308.ØLRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem11-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.307.SRStrukturerede obligationer - modregning af tab i finansielle kontrakter og virksomhedsordningen25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.306.SRTilbagekøb af ejendom og driftsmidler m.m.21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.305.LSRKurs på gældsbrev06-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.304.SRObligation - blåstemplet - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.303.LSRNægtelse af fradrag for tab på fordringer05-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.302.SKATLøntilskud skal ikke gøres til genstand for udlæg og modregning09-05-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.301.LSRBefordringsfradrag for skatteyder - befordring i ægtefællens fri bil07-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.300.LSRAfslag på dispensation fra fristen til genopførelse af en brændt bygning15-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.299.LSRFradrag for moms af udgifter til indretning af diskotek23-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.298.LSRGodtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift24-03-06AfgifterKendelse
SKM2006.297.LSRArbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst10-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.296.LSRMidtpunkt for livsinteresser - nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst.10-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.295.ØLRRåstofafgift - import af cement - afgiftspligtens omfang - forældelse og modregning28-04-06AfgifterDom
SKM2006.294.SKATInstruks om inddragelse af partsrepræsentanter ved korrespondance med en skattepligtig08-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.293.ØLRVirksomhedsophør - positiv driftsmiddelsaldo - successiv afhændelse - tidspunkt for fradrag12-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.292.VLRGrundværdiansættelser - 5 etageejendomme - syn og skøn05-04-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.291.SRPensionsbeskatning - 90 pct. ejendomsbesiddelse24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.290.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - bestående virksomhed25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.289.SRKontantlønnedgang i forbindelse med massage/zoneterapi25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.288.SKATSelskabers modregning - indeholdt udbytteskat i indkomstskatten03-05-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.287.VLRSkønsmæssig forhøjelse - lønmodtager - privatforbrug08-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.286.VLRMomsfradrag - økonomisk virksomhed26-04-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.285.SROmstrukturering - fremførsel af aktietab - udlodning - spaltning med tilbagevirkende kraft25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.284.SRGoodwill i racerkørervirksomhed21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.283.ØLRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt for sent06-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.282.SRRenovering af fast ejendom - intern uddeling25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.281.SRForening - ikke skattepligtig - eksterne bidrag - foreningens finansiering25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.280.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto - indskud af fuldt ud privat benyttet personbil25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.279.VLRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - efterskole - handicapbus07-04-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.278.ØLRAfskrivning - golfanlæg - afkald ejendomsret - leasingkontrakt - interesseforbundne parter03-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.277.HRMoms - listesystemet - rubrik B - eksport til EU-land - dokumentation - skrot26-04-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.276.SKATLønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)28-04-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.275.SRFri kost - pædagogisk spisetræning21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.274.SRFilmrettigheder - driftsudgifter25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.273.SKATÆndring af svovlafgiftsloven - afgiftsfritagelse for brændsler til fremstilling af tilsvarende brændsler28-04-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.272.SRBeskatning af en PDA25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.271.ØLRForældelse af selskabsskat - henstand ved klage - forfaldstidspunkt30-03-06InddrivelseKendelse
SKM2006.270.SR25 pct. skatteordning25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.269.VLRMomsfritagelse - levering af varer - momsregistreret erhverver - EU-land07-04-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.268.VLRMomsfradrag - leje af parkeringsplads - personkøretøj14-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.267.SRFraflyttet folkepensionist fortsat fuldt skattepligtig pga. ejerskab af sommerhus i Danmark25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.266.HRUnderskudsfremførsel - finansiel virksomhed20-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.265.SRIndskud på ophørspension24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.264.SRGevinster fra netpoker hos Ladbrokes ikke skattepligtige25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.263.SRAfløsning af pensionstilsagn25-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.262.SRGarantiperioden variabel efter alderspensioneringen24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.261.SRAfhændelse aktier - underskudsbegrænsning21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.260.SRKooperationsbeskatning - begrænsning udlodning - reservefondsandele21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.259.SRKooperationsbeskatning - lån - kredit - sikkerhed banklån24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.258.SRBenyttelseskode21-02-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.257.SRKooperationsbeskatning - personlige konti24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.256.SRDen momsmæssige behandling af kontraktvilkår om ansvarsfraskrivelse for kendte og ukendte fejl og mangler ved det leverede19-04-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.255.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - omdannelse af øjenlægeklinik uden samtidig omdannelse af landbrugsvirksomhed14-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.254.SRSundhedsforsikring - udlånte tjenestemænd24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.253.LSRBeskatning af indtægter - færdigproducerede film28-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.252.LSRFradrag for renteudgifter og kurstab på lån23-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.251.LSRBeregning af ejendomsværdiskat10-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.250.LSRUnderskudsbegrænsning16-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.249.LSRTold - indførsel af varer fra Tyrkiet14-03-06ToldKendelse
SKM2006.248.LSRVederlag vedrørende drift af turistbureauer - momsfritagelse15-02-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.247.LSRLaserbehandling - hårfjerning mv. - momsfritagelse22-12-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.246.LSRBeregning af registreringsafgift21-09-05AfgifterKendelse
SKM2006.245.LSRAnmodning om omgørelse13-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.244.LSRFradrag for udgift til minirensningsanlæg28-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.243.LSRKøb af landbrugsejendom - nullitet16-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.242.LSROmgørelse - sambeskatning med datterselskab06-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.241.VLRSalg ejendom - overdragelsessum - ApS til I/S - interesseforbundne parter30-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.240.ØLRFradragsret - revisor- og advokatudgifter - due diligence - køb af aktieselskaber20-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.239.ØLRLandbrug - erhvervsmæssig drift eller hobby - helforpagtning - syn og skøn15-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.238.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst - salg af fast ejendom07-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.237.LSRUdgifter til kursus og supervision20-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.236.LSRErstatning10-02-06Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.235.LSRAnskaffelsessum for ejendom10-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.234.LSRAnmodning om tilladelse til omgørelse13-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.233.LSROverdragelsessum ved salg af aktier - konkurrenceklausul - tilskud25-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.232.LSRAvance i forbindelse med opkrævning af forbrug - moms18-01-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.231.LSRTinglysningsafgift - gaveafgift - overdragelse af landbrugsejendom24-01-06AfgifterKendelse
SKM2006.230.LSRUdlejning af driftsmidler02-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.229.LSRUdbetalt rejsegodtgørelse i forbindelse med udstationering anset for skattepligtig som yderligere løn07-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.228.LSRLigningsrådets afgørelse - tilvalg af ydelser02-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.227.LSRForhøjet indkomst - tvungen sambeskatning23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.226.LSREt selskabs selvangivne tab på fordring anset som ikke fradragsberettiget tilskud til anden virksomhed23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.225.LSRTidsmæssig begrænsning - henstand - betaling af restskat25-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.224.LSRAnmodning om tilbagebetaling af tillæg31-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.223.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.222.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg - sen indgivelse af selvangivelsen17-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.221.LSRAnmodning om fritagelse for skattetillæg11-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.220.LSRAnsøgning om fritagelse for skattetillæg24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.219.ØLRUdeholdt omsætning - udokumenteret varekøb06-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.218.ØLRUdlæg for skatter - tysk indkomst - forfaldstid og forældelse23-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + InddrivelseKendelse
SKM2006.217.LSRAnsøgning om omlægning af regnskabsår30-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.216.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 1007-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.215.SROphørspension - efterfølgende indskud21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.214.SROphørspension - passiv virksomhed - bortforpagtet landbrug21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.213.SRCO2-kvoter - overdragelse af kraftværk21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.212.SRFuld skattepligt ved ophold i forbindelse med varetagelse af gallerivirksomhed i sommerbolig her i landet - fast driftssted21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.211.SKATEnergiafgifter - allokering af varme05-04-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.210.HRAfvisning - anke - overskridelse - frist for sagsanlæg02-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.209.LSRAnmodning om ændring af lønindeholdelse - frivillig betalingsaftale11-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftAfgørelse
SKM2006.208.LSROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand - medholdsvurdering23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Told + Moms og lønsumsafgift + AfgifterAfgørelse
SKM2006.207.SRSelvstændig erhvervsdrivende - ophørspension - aktiv/passiv virksomhed21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.206.SKATAnmodninger om bindende svar fra flere involverede parter - skatteforvaltningslovens § 22, stk. 204-04-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.205.ØLRTilskud - hovedaktionær - vederlagsfri arbejdskraft17-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.204.VLRImportør - rå kaffebønner - registrering - varemodtager20-02-06AfgifterDom
SKM2006.203.VLRMoms - leveringssted - reklameydelser24-03-06Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.202.VLRStraffesag - registreringsafgift - uregistreret køretøj - menneskerettighedskonventionen05-10-05StrafDom
SKM2006.201.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - uregistreret virksomhed - strafudmåling03-10-05StrafDom
SKM2006.200.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - sandsynlighedsforsæt06-09-05StrafDom
SKM2006.199.VLRStraffesag - momsloven - grov uagtsomhed - selvanmeldelse - ansvarsfordeling - strafudmåling11-08-05StrafDom
SKM2006.198.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - medvirken - bødedom - strafudmåling09-08-05StrafDom
SKM2006.197.ØLRStraffesag - skattesvig - passiv skattesvig01-08-05StrafDom
SKM2006.196.VLRStraffesag - revisor - momssvig - sagsbehandlingstid - strafudmåling14-07-05StrafDom
SKM2006.195.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - særlig grov karakter - afbrudt forældelse - strafudmåling - Menneskerettighedskonventionen - lang sagsbehandlingstid30-05-05StrafDom
SKM2006.194.VLRStraffesag - skrot - passiv skattesvig - momssvig - bedrageri - strafudmåling23-05-05StrafDom
SKM2006.193.VLRStraffesag - toldloven - passiv forædling - selskabsansvar - grov uagtsomhed - komplicerede regler19-05-05StrafDom
SKM2006.192.VLRStraffesag - momssvig - medvirken - sagsbehandlingstid30-03-05StrafDom
SKM2006.191.ØLROmkostningsgodtgørelse - eneaktionær - egen bistand21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.190.HRFradrag - diverse udgifter - grov uagtsomhed - suspension af ansættelsesfristen10-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.189.ØLRMaskeret udlodning - gaver - hovedaktionærs interesse17-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.188.VLROmgørelse - sag af anpartskapital13-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.187.SROphørspension - hovedaktionær - udlejning af ejendom - 10-årsreglen21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.186.SRVederlag til forhandlers ansatte for gennemførelse af markedsføringskursus godkendt som driftsomkostning for grossist - skattepligtig værdi fastsat til forhandlerens kostpris21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.185.SRMedarbejderbredbånd - prisfald - genforhandling af aftalen21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.184.SRBredbåndsordning, ændret vederlagsaftale, funktionærer og timelønnede - lønnedgang vises på lønsedlen24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.183.LSROmkostningsgodtgørelse - ikke sagkyndig bistand31-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterAfgørelse
SKM2006.182.SROpfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende - genvundne afskrivninger - bygninger og staldinventar - beregningsgrundlaget21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.181.SRBefordringsgodtgørelse - ansættelsesforhold - timeløn21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.180.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer27-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.179.LSRTilgodehavende udbytte - spaltning12-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.178.LSRFradragsbegrænsning - salg af aktier - herunder tab23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.177.LSRFond - fradrag for legater22-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.176.LSRKoncernbidrag modtaget fra et datterselskab - skattefrit udbytte08-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.175.SRSelvstændig erhvervsdrivende - ophørspension - interessentskab - mosebrug21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.174.LSREnergiafgifter - lysreklamer22-06-05AfgifterKendelse
SKM2006.173.LSRBeskatning af ejendomsavance14-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.172.ØLRSkatteproces - søgsmålsfrist - landsretten13-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.171.ØLRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning03-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.170.SKATMomsfrit salg af nye motorkøretøjer24-03-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.169.SRMoms - fritagelse for udbud af interessentskabsandele - ejendomsinteressentskaber21-03-06Moms og lønsumsafgiftBindende svar
SKM2006.168.SREfterlønsmodtagers skattepligt vil ophøre ved fraflytning til udlandet og overdragelse af sommerhusandel til ægtefælle21-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.167.DEPKommentar - overspringelsesreglen - Landsskatterettens overtagelse af klagesager24-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.166.LSRFond - hensættelse22-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.165.LSRArbejdsværelse i hjemmet25-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.164.LSRSkævdeling af udbytte25-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.163.LSRSkattefri ophørsspaltning19-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.162.LSRBindende ligningssvar - skattemæssige konsekvenser af ændring af lånevilkår på et selskabs lån fra hovedanpartshaveren23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.161.LSRRejse- og opholdsudgifter - brobizz - arbejdssted i Danmark og Sverige - kost og logi20-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.160.LSRMaskeret udlodning - køb af aktiver02-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.159.SKATMomsfritagelse for velgørende arrangementer - uddeling af studierejselegater22-03-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.158.SKATAfdragsordning i stedet for lønindeholdelse - tilbagekaldelse af lønindeholdelse23-03-06Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand + InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.157.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2006 - Kontantomregning af overdragelsessummer23-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.156.ØLROmbygning af lejede lokaler - afskrivning og tabsfradrag - lejer interesseforbundet med udlejer27-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.155.SKATHenstand med indregnet restskat23-03-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.154.VLRStraksafskrivning - vedligeholdelsesudgifter - udskiftning af minkbure08-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.153.HRTilskud - suspension af ansættelsesfrist - grov uagtsomhed - ændret retlig vurdering - suspension af forældelsesfristen efter 1908-loven16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.152.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse - dækningsgrad19-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.151.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige angivelser - dokumentfalsk15-03-05StrafDom
SKM2006.150.ØLRStraffesag - grov uagtsomhed - momsloven - bødedom17-03-05StrafDom
SKM2006.149.VLRStraffesag - grov uagtsomhed - urigtige angivelser - medvirken - simpel uagtsomhed - let konstaterbart forhold - rådgiveransvar18-03-05StrafDom
SKM2006.148.VLRStraffesag - urigtige angivelser - uregistreret virksomhed - skattesvig - momssvig - forsøg15-03-05StrafDom
SKM2006.147.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - erhvervsmæssig eller privat befordring - medtagelse af 600 kg. stor maskine - upræcise kørselsregnskaber28-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.146.VLRMaskeret udbytte - ejendom - byggeomkostninger28-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.145.SKATSkattefri tilførsel af aktiver efterfulgt af skattefri ophørsspaltning - tilførsel af den samlede virksomhed - afslag29-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.144.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig27-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.143.SKATGenoptagelsesmeddelelse er på vej13-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.142.SRSpørgsmål om erhvervsmæssig anvendelse af dragster-racerbil - afslag13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.141.SRSambeskatning - tilvalg af national sambeskatning fra 1. september 200413-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.140.SRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.139.SKATGrenspaltning - vederlæggelse ved fortsat ejerandel i indskydende selskab - afslag20-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.138.DEPStandardfradrag for udokumenterede rejseudgifter - ligningslovens rejsebegreb10-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.137.SKATElafgift - vejbelysning (Højesterets dom af 16. september 2005)09-03-06AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.136.ØLRSyn og skøn - tilsidesat regnskab16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.135.VLRObjektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske - syn og skøn08-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.134.SKATAngivelse af rekvirentnavn på udlægstilsigelser og udlægsblade/fogedbog08-03-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.133.VLROmgørelse - rette indkomstmodtager - skatteudskydelse16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.132.VLRFiskeres fradrag for rejseudgifter - rejsens start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.131.VLRFiskeres fradrag for rejseudgifter - rejsens start og sluttidspunkt16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.130.SKATRemonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet06-03-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.129.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - for lavt angivet momsbeløb - manglende momsangivelser - indbetalte foreløbige fastsættelser21-06-05StrafDom
SKM2006.128.VLRStraffesag - mandatsvig - skattesvig - bevisvurdering - gerningsindhold - frifindelse16-06-05StrafDom
SKM2006.127.ØLRStraffesag - overtrædelse af skattekontrolloven - skattesvig - unddragelse af indtægter til dansk selskab - indtægter overført til udenlandsk selskab15-06-05StrafDom
SKM2006.126.ØLRStraffesag - overtrædelse - mineralvandsafgiftsloven - chokoladeafgiftsloven - regnskabsbestemmelser - skærpet ordensbøde - begrænset kumulation08-04-05StrafDom
SKM2006.125.ØLRStraffesag - urigtige angivelser - forsæt - rette indkomstmodtager - skøn - strafudmåling - gamle forhold - delvis frifindelse08-03-05StrafDom
SKM2006.124.VLRStraffesag - bødedom - grov uagtsomhed - skatteunddragelse - særlig viden25-01-05StrafDom
SKM2006.123.VLRStraffesag - urigtig momsangivelse - bilhandel20-01-05StrafDom
SKM2006.122.VLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - uregistreret virksomhed12-01-05StrafDom
SKM2006.121.VLRStraffesag - moms - selvanmeldelse - erstatning11-01-05StrafDom
SKM2006.120.VLRStraffesag - moms - A-skat - bedrageri - uregistreret virksomhed - sagsbehandlingstid05-01-05StrafDom
SKM2006.119.ØLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - A-skat - selskab - erstatning - sagsbehandlingstid03-01-05StrafDom
SKM2006.118.SKATTilladelse til skattefri spaltning - spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 502-03-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.117.LSRPublikationen "B" ikke momsfritaget - erstatter SKM2006.113.LSR02-03-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.116.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagekaldelse af klagen til Landsskatteretten18-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.115.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand11-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.114.LSROmkostningsgodtgørelse12-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.113.LSRPublikation "B" ikke momsfritaget31-01-06Moms og lønsumsafgiftAfgørelse
SKM2006.112.LSRMoms - byggeri for egen regning15-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.111.LSRMomspligt - kontingenter fra banker til markedsføringssamarbejde i forening18-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.110.LSRVareleverancer til datterselskab - tilgodehavende eller udlån23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.109.LSRFradrag for udgifter til logi - fastansættelse uden for hjemkommune28-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.108.LSROmdannelse af fusionsbeskattet koncern - oparbejdet goodwill mv. - afskrivninger13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.107.SRSambeskatning - koncernforbindelse - ret til at udnævne flertallet af medlemmerne af bestyrelsen21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.106.SRTilladelse til skattefri spaltning - sambeskatning - spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 5 - spørgsmål om berettigede forventninger21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.105.SRSambeskatning - spørgsmål om udeholdelse af ultimativt moderselskab - selvangivelsesfristen for et spaltet selskab - ophør af koncernforbindelse - opgørelse af delårsindkomst og udarbejdelse af perioderegnskaber21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.104.LSRLønindkomst indtjent ved arbejde i udlandet - lempelse ved skatteberegningen13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.103.LSREjendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom19-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.102.LSRForening - erhvervsmæssig drevet - skattepligtig - bindende ligningssvar23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.101.LSREktraordinær genoptagelse - beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.100.LSRPvc - afgift15-11-05AfgifterKendelse
SKM2006.99.LSRSpeditionsvirksomheds indførsel af varer - momsfritagelse18-01-06Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.98.LSRKoncern med selskaber i flere lande - leveringssted - moms24-11-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.97.SKATGrenspaltning - mellemregningskonto - tilladelse21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.96.LSRNedbringelse af lån - opgørelse af fradragskonto - regulering eller kautionsforpligtelse23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.95.LSRBehandling af uafskreven primosaldo - tidligere indkomstår forældede - ekstraordinær genoptagelse16-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.94.LSRLandbrug - ikke erhvervsmæssigt drevet22-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.93.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.92.LSREtablering af 3,8 ha fredskov - fradrag - erhvervsmæssig virksomhed11-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.91.ØLRSelskabs aktiesalg - til det udstedende selskab eller til tredjemand13-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.90.SRBeskatning af firmabil der medbringes til den private bolig21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.89.SKATSKAT henter selv årsrapporten digitalt24-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Moms og lønsumsafgift + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.88.SKATEftergivelse af børnebidrag mv.24-02-06InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2006.87.SRGoodwill - syn og skøn21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.86.SKATMomsmæssig behandling af levering af hårfjerningsbehandling24-02-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.85.ØLRKonsulentvirksomhed - mindre omsætning - fleksjob i egen virksomhed - fradrag driftsudgifter01-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.84.ØLRHensættelser - igangværende arbejder03-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.83.ØLRAfvist landskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt klage03-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.82.SKATGenoptagelse - ændring af praksis vedrørende dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse21-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.81.LSRArealoverførsel - forhøjelse af 10.000 kr.'s tillæg20-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.80.SKATBeskatning af gevinster fra visse TV-konkurrencer - praksisændring16-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterSKAT-meddelelse
SKM2006.79.SKATGrænseoverskridende skattefri fusion med stiftelse af svensk SE-selskab13-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.78.LSRSkattefri spaltning af virksomhed - anpartshaversalg af virksomhed15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.77.LSRGenbeskatning af underskud - koncernforbundne selskaber - bindende forhåndsbesked16-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.76.LSRVærdistigning af datterselskabsanparter - fradragsbegrænsning23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.75.LSRFusion af 2 søsterselskaber - udnyttelse af moderselskabs underskud fra tidligere år23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.74.LSRAnskaffelse af aktier i 1993 ved apportindskud - bindende forhåndsbesked13-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.73.LSRSKAL STÅ TIL IKKE VIST Fikseret lejeindtægt - virksomhedsejet ejendom23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.72.LSRFradrag for moms - udgifter til oprydning efter forurening17-01-06Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.71.LSRMaksimering af procentgodtgørelse - pålignede skatter for datterselskab17-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.70.LSRSalg af afskrivningsberettiget ejendom af selskab stiftet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - genvundne afskrivninger05-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.69.ØLRRette indkomstmodtager - overdragelse af virksomhed - til kommanditselskab fra komplementarselskabet - hovedaktionærs moder kommanditist26-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.68.ØLRVirksomhedsskatteordning - låneoptagelse - virksomhedsomdannelse24-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.67.SKATMoms ved skrotning af biler10-02-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.66.LSRFrisørskole anset momspligtig ved salg af hårbehandlinger19-08-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.65.LSRAvance ved tvangsindløsning af aktier - erhvervelsesår - ugyldighedsindsigelse23-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.64.LSRKonsulenthonorar til hovedaktionær20-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.63.LSROverførsel af dansk pension til EU-pensionsordning - tjenestemand - afgiftsprocent16-01-06AfgifterKendelse
SKM2006.62.LSRMomsfritagelse - potent laserudstyr - fjernelse af uønsket hårvækst22-12-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.61.LSRMomsfritagelse - laserbehandling22-12-05Moms og lønsumsafgiftKendelse
SKM2006.60.LSRAnskaffelsestidspunkt for warrents09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.59.LSRKontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.58.LSROverførsler koncernforbundet selskab - letter of support - tilskud - stiftelse af fordring eller kautionstab08-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKendelse
SKM2006.57.ØLRDriftsudgifter - usædvanlige omstændigheder - skærpet bevisbyrde20-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.56.ØLRSkønsmæssig indkomstforhøjelse - gave - bodeling - vederlagsfri benyttelse18-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.55.HRDomstolssag - manglende påstandsdokument - udeblivelsesvirkning27-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.54.ØLRKommanditist - renteudgifter - løbende ydelser19-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.53.VLRMaskeret udbytte - udbetaling af løn - fratrædelse - arbejdsindsats - fradragsret05-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.52.SKATBehandlingen af visse regnskabsposter, herunder udskudt skat, i relation til reglerne om udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta07-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.51.SRGoodwill - syn og skøn24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.50.VLRSkattepligt - fraflytning fra Danmark - rådighed over lejlighed10-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.49.HRGenoptagelse - vurdering - revision09-01-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.48.DEPKommentar - omkostningsgodtgørelse - domstolssager02-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.47.DEPAfslag på dispensation fra fristen for indsendelse af dokumenter til skattemyndighederne i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse02-02-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningKommentar
SKM2006.46.VLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse23-01-06Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.45.ØLRGenoptagelse - selskabs skatteansættelse -underskudsfremførelse ved ejerskifte - rette indkomstmodtager - betalingskorrektion20-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.44.SKATBeskrivelse af reglerne om bindende svar vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med fællesregistrering og delregistrering30-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - lån og kursgevinst16-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.42.SKATDen momsmæssige behandling af ydelser i nær tilknytning til hospitalsbehandling eller pleje - telefon - tv - pårørendes overnatning mv.26-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.41.SRSkattepligt på grund af ophold - tjenesterejse24-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.40.SKATEF-voldgiftskonventionen - udpegning af nationale eksperter til rådgivende udvalg26-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.39.ØLRGenoptagelse - skatteankenævnet efter landsskatteretten16-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.38.HRUdlodning - selvfinansiering - datterselskabsudbytte09-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.37.VLRGodtgørelse - elforbrug - opvarmning af egne transformerstationer15-12-05AfgifterDom
SKM2006.36.VLRModregning - fortolkning af transporterklæring16-11-05InddrivelseDom
SKM2006.35.SKATOpgørelse af momsfradragsretten i hoteller mv. med momsfri lokaleudlejning24-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.34.HRMaskeret udlodning - køb og videre salg - overskudsselskab09-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.33.HRUdlodning - handel med overskudsselskaber.09-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.32.ØLRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af aktieselskaber19-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.31.SKATMomsmæssig behandling af fysioterapeuters åbning af motionscentre17-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.30.VLRStraffesag - momssvig - skat - AM-bidrag - bødedom14-12-04StrafDom
SKM2006.29.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skrot09-12-04StrafDom
SKM2006.28.VLRStraffesag - urigtig selvangivelse og momsangivelse - grov uagtsomhed - strafudmåling10-11-04StrafDom
SKM2006.27.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - grov uagtsomhed - ansvarsfordeling mellem ansatte og selskab03-11-04StrafDom
SKM2006.26.ØLRStraffesag - momssvig - benzinafgifter - urigtige oplysninger05-10-04StrafDom
SKM2006.25.SRMedarbejderaktier - pensionsdepot - 100.000 kr.'s grænsen13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.24.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser12-01-06Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.23.SRMedarbejderaktieordning13-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2006.22.HRSkatte og momsarrangement - interessefællesskab - tilsidesættelse af transaktioner15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.21.VLRErhvervsmæssig udlejning - underskud - hobby20-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.20.LRObligationer - variabel tillægsrente - finansielle instrumenter16-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.19.SKATStedlig kompetence - klage til skatteankenævn09-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.18.VLREmballageafgift - kondenseret mælk til kaffe15-12-05AfgifterDom
SKM2006.17.VLRBeskatning - privat benyttelse - demo og salgsbiler15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2006.16.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - 2 boliger - beboelse i ejerperiode15-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.15.VLRHenstand - klage over skatteansættelse - sikkerhedsstillelse08-12-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.14.VLRSkattepligtigt honorar - skattefri gældseftergivelse06-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.13.ØLRAdvokat og revisorudgifter - afståelse af aktier - forretningsområder30-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.12.HRLønindeholdelse - oplysninger - begrundelse25-11-05Inddrivelse + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2006.11.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 1004-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.10.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - skattefritaget selskab - afslag på anmodning16-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.9.SKATSkattefri tilførsel af aktiver - skatteundgåelse - afslag på anmodning16-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2006.8.SKATDen momsmæssige behandling af foreningsblade04-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.7.SKATGenoptagelse af praksis om den momsmæssige behandling af indkvarteringsoperatører03-01-06Moms og lønsumsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2006.6.LRObligationer - blåstemplede - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.5.LRObligation - blåstemplet - fordringssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.4.LRObligationer - fordringssiden omfattet af reglerne om finansielle instrumenter11-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende forhåndsbesked
SKM2006.3.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer03-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2006.2.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst og momstilsvar - udeholdt omsætning - bageri09-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgiftDom
SKM2006.1.SKATGensidig aftale med Tyskland om visse tyske pensionsordninger der skal anses for omfattet af artikel 18, stk. 2 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningoverenskomst om sociale pensioner02-01-06Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse