Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den 31. december i indkomståret.

Korrekt periode Korrekt dato

Korrekt dato