Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom.

Datoen er udtryk for den dag, hvor kravet enten blev vedtaget eller fastslået ved dom. Datoen er udtryk for en dato fastsat af Rigspolitiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse. Datoen er udtryk for en dato fastsat af Rigspolitiet i forbindelse med udsendelse af en skrivelse.