Moms modtaget før 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Sidste dag i afgiftsperioden. 

Korrekt periode 

Datoen er udtryk for en dato i den periode, hvor kravet blev overført til inddrivelsessystemet EFI.

 

Korrekt dato 

 

Moms modtaget fra 1. september 2013

Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Sidste dag i afgiftsperioden. 

Korrekt periode 

Hvis kravet beror på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

 

Hvis kravet bygger på en ordinær angivelse er datoen korrekt.

Hvis kravet beror på en foreløbig fastsættelse, er datoen udtryk for den betalingsdato, der blev oplyst i den foreløbige fastsættelse.