Stiftelsesdato

Periode Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato

Datoen er udtryk for den 31. december i indkomståret

Korrekt periode 

For ordinær acontoskat er datoen korrekt.

For frivillig acontoskat er datoen udtryk for den dato, hvor den frivillige acontoskat er angivet i TastSelv Erhverv. 

Korrekt dato