Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, som har ansvar for hver sin kerneopgave.

Læs om de enkelte styrelser og om Skatteforvaltningen her:

Skattestyrelsen

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

Gældsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen er en del af Skatteministeriets koncern, som også omfatter Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter