Her finder du links til Toldstyrelsens blanketter, når din virksomhed importerer eller eksporterer varer.
Du kan også finde andre dokumenter, certifikater, koder og informationer til brug ved import og eksport.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter