SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKAT21-12-17 Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæring21-12-17 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201820-12-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Arbejdsgiverkontrol + Udenlandsk arbejdskraft + Information og vejledning af private og virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201808-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 201804-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201801-12-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.673.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201829-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201729-11-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201813-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201713-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201813-11-17 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201713-11-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.616.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201820-10-17 Ejendomsskat SKAT-meddelelse
SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201717-08-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2017.436.DEPRetssagsvejledning30-06-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-06-17 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2017.364.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201617-05-17 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1224-04-17 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber06-03-17 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17 Når man er part i en sag SKAT-meddelelse
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17 Momsgrundlag SKAT-meddelelse