SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.745.SKATLand for land-rapportering - Meddelelse og indrapportering til SKAT21-12-17Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2017.741.SKATRetningslinjer for sagstilskæring21-12-17Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2017.737.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201820-12-17Information og vejledning af private og virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverkontrol + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.700.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201808-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.685.SKATAmortisationsrenten for 201804-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2017.680.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201801-12-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.673.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201829-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.672.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201729-11-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.644.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201813-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.643.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201713-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.642.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201813-11-17SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2017.641.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201713-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.616.SKATListe over anerkendte flyselskaber31-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.597.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201820-10-17EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2017.501.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201717-08-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2017.436.DEPRetssagsvejledning30-06-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2017.398.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-06-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2017.364.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201617-05-17EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1224-04-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber06-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17Når man er part i en sagSKAT-meddelelse
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17MomsgrundlagSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter