DatoTitel
07-04-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2017
18-12-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2017
02-01-17Ændringer til Motorregistret gældende fra 1. januar 2017
12-09-17Ændringer i Eksportsystemet
01-09-17Ændringer i Eksportsystemet
11-08-17Ændringer i Eksportsystemet
21-11-17Ændring til Motorregistret: Virksomheder kan foretage privat ejer- og brugerskifte
15-05-17Ændring af varemodtager
06-04-17Ændring af Procedurekoder i Importsystemet
23-11-17Ændring af mailordning vedr. MIO og MIG
05-10-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplag
07-06-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplag
17-02-17Vi ændrer processen for eksport af køretøjer
20-12-17Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj
25-10-17Varsling af ændring i Motorregistret: Nyt synsresultat
14-07-17Udtalelse om oprindelse fra 3-lande for produkter under 6 000 EUR
24-11-17Udførsel af varer - udenlandske eksportører (registreret inden for EU)
04-05-17Udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse til EU, Norge og Schweiz
06-12-17Trade Help Desk - informationsmateriale - oprindelse
13-06-17Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
13-06-17Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
23-10-17Toldkontingenter EU-Canada aftalen
18-07-17Tilbagebetaling af tinglysning ved fejl
03-02-17Til de virksomheder, der allerede anvender eller skal til at anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld
05-12-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 59. session)
07-09-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
17-08-17Tariferingsforordninger, supplerende bestemmelser til KN og FBKN
14-02-17Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen
09-06-17Tariferingsforordning og FBKN
20-02-17Tariferingsforordning og FBKN
09-01-17Suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit
10-02-17Stop for import af sildehaj (Lamna nasus) fra Færøerne og Norge fra den 6. februar 2017
30-10-17SKAT vurderer fremover, om eksportkøretøjer under 10 år skal til udvidet registreringssyn
17-02-17SKAT vejleder om krav til dokumentation ved eksport af et køretøj
03-04-17SKAT vejleder om angivelse af kode 0050 Virksomhedstilladelse – lægemidler i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 og VAB F i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3
18-09-17SKAT udbyder informationsmøder for revisorer i oktober og november
23-03-17SKAT suspenderer pligten til indberetning af første kvartals renter
03-05-17REX - Erstatningsbeviser - præferenceoprindelse
03-02-17REX - Angivelse af koder i forbindelse med import af varer fra GSP lande
05-05-17Rettelse til toldtariffen - tekst ændring
22-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
18-09-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-06-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-05-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-02-17Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
09-01-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-08-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-04-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-03-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-01-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-01-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-01-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-07-17Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
01-05-17Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
13-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
22-11-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
27-09-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
21-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
19-05-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-01-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-07-17Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
29-06-17Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
11-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-06-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-11-17Reminder - Registrering i REX systemet skal ske inden 31. december 2017 (EU-Canada aftalen og GSP ordningen)
21-11-17Registreringsafgiftssatser mv.
29-08-17Præcisering af reglerne for udstedelse og attestering af EUR.1 certifikater for brugte biler
11-01-17Præcisering af reglerne for import af jagttrofæer inden for CITES området
31-05-17Platformsopgradering af Motorregistret 16-19 juni 2017
09-03-17Opkrævning af told ved ophør af et toldkontingent
30-06-17Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2017
04-01-17Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2017
17-02-17Nyt organ godkendt til at attestere certifikater til brug for import af sælprodukter.
27-07-17Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
05-07-17Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserne
12-04-17Nye Forklarende Bemærkninger til 8536
28-09-17Nye forklarende bemærkning til KN (FBKN)
29-03-17Nye forklarende bemærkning til KN
03-10-17Nye bilafgifter
03-04-17Nye bevillingskoder til midlertidig opbevaring
16-11-17Nu kan I anmode digitalt om betalingserklæringer
26-10-17Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingent
26-04-17Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent
22-12-17Lov L 109 om ændring af afgifter på nødder, te og alkoholsodavand
05-05-17L210 om ændring af registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift samt varsling af nye felter i Motorregistret (DMR)
07-06-17L210 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven
11-08-17Krav til dokumentation for udeladelse af klargøringsfradrag ved eksport af køretøj
06-11-17Kombinerede nomenklatur (KN) for 2018
02-06-17Invitation til webinar "Sådan laver du en korrekt fortoldning"
13-01-17Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer
22-12-17Godkendt frembydelsessted – Præcisering af proceduren når varer til eksport er omfattet af eksporttilladelse
01-12-17EU-Canada aftalen (CETA) – oprindelseserklæring – præcisering af fodnote 3
16-01-17EU-Canada aftalen (CETA) - ikrafttrædelsesdato udsat
19-07-17EU-Canada (CETA) aftalen - træder midlertidig i kraft den 21. september 2017
25-08-17Erstatningsbevis ved videresendelse af varer til Schweiz (GSP ordningen)
09-06-17Eksport til Canada - registrering af eksportører i REX systemet
29-09-17eExport - Ændring af certifikat- og dokumenttype koder ved angivelse af varekoder med henvisning til dual-use
15-09-17eExport - angivelse af certifikatkoder ved angivelse af varekoder omfattet af en eksportkontrol toldordning
28-02-17Det obligatoriske toldsyn ved eksport af biler under 10 år ophæves
18-09-17Den 21. september 2017 træder den midlertidige anvendelse af CETA aftalen i kraft
16-11-17Bilpakken er vedtaget
20-12-17Bilpakken - spørgsmål/svar
22-08-17Bermuda har fået status for oversøiske lande og territorier OLT
19-09-17Anvendelse af kode ved import fra Canada.
04-01-17Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2018
23-06-17Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.07.2018
09-03-17Ansvar som importør
30-05-17Angivelse af koder i forbindelse med import af varer