DatoTitel
Tryk her for at se dokumentet22-12-17Godkendt frembydelsessted – Præcisering af proceduren når varer til eksport er omfattet af eksporttilladelse
Tryk her for at se dokumentet22-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet22-12-17Lov L 109 om ændring af afgifter på nødder, te og alkoholsodavand
Tryk her for at se dokumentet20-12-17Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj
Tryk her for at se dokumentet20-12-17Bilpakken - spørgsmål/svar
Tryk her for at se dokumentet18-12-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2017
Tryk her for at se dokumentet14-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet13-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-12-17Trade Help Desk - informationsmateriale - oprindelse
Tryk her for at se dokumentet05-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-12-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 59. session)
Tryk her for at se dokumentet04-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-12-17EU-Canada aftalen (CETA) – oprindelseserklæring – præcisering af fodnote 3
Tryk her for at se dokumentet01-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet24-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet24-11-17Udførsel af varer - udenlandske eksportører (registreret inden for EU)
Tryk her for at se dokumentet23-11-17Ændring af mailordning vedr. MIO og MIG
Tryk her for at se dokumentet22-11-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet21-11-17Ændring til Motorregistret: Virksomheder kan foretage privat ejer- og brugerskifte
Tryk her for at se dokumentet21-11-17Registreringsafgiftsatser mv.
Tryk her for at se dokumentet21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet17-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet16-11-17Bilpakken er vedtaget
Tryk her for at se dokumentet16-11-17Nu kan I anmode digitalt om betalingserklæringer
Tryk her for at se dokumentet09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-11-17Kombinerede nomenklatur (KN) for 2018
Tryk her for at se dokumentet03-11-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-11-17Reminder - Registrering i REX systemet skal ske inden 31. december 2017 (EU-Canada aftalen og GSP ordningen)
Tryk her for at se dokumentet30-10-17SKAT vurderer fremover, om eksportkøretøjer under 10 år skal til udvidet registreringssyn
Tryk her for at se dokumentet27-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-10-17Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingent
Tryk her for at se dokumentet25-10-17Varsling af ændring i Motorregistret: Nyt synsresultat
Tryk her for at se dokumentet24-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet23-10-17Toldkontingenter EU-Canada aftalen
Tryk her for at se dokumentet09-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-10-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplag
Tryk her for at se dokumentet03-10-17Nye bilafgifter
Tryk her for at se dokumentet02-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet29-09-17eExport - Ændring af certifikat- og dokumenttype koder ved angivelse af varekoder med henvisning til dual-use
Tryk her for at se dokumentet29-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-09-17Nye forklarende bemærkning til KN (FBKN)
Tryk her for at se dokumentet27-09-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet26-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet22-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-09-17Anvendelse af kode ved import fra Canada.
Tryk her for at se dokumentet18-09-17SKAT udbyder informationsmøder for revisorer i oktober og november
Tryk her for at se dokumentet18-09-17Den 21. september 2017 træder den midlertidige anvendelse af CETA aftalen i kraft
Tryk her for at se dokumentet18-09-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-09-17eExport - angivelse af certifikatkoder ved angivelse af varekoder omfattet af en eksportkontrol toldordning
Tryk her for at se dokumentet12-09-17Ændringer i Eksportsystemet
Tryk her for at se dokumentet07-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-09-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
Tryk her for at se dokumentet04-09-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-09-17Ændringer i Eksportsystemet
Tryk her for at se dokumentet30-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet29-08-17Præcisering af reglerne for udstedelse og attestering af EUR.1 certifikater for brugte biler
Tryk her for at se dokumentet28-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet25-08-17Erstatningsbevis ved videresendelse af varer til Schweiz (GSP ordningen)
Tryk her for at se dokumentet22-08-17Bermuda har fået status for oversøiske lande og territorier OLT
Tryk her for at se dokumentet21-08-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet17-08-17Tariferingsforordninger, supplerende bestemmelser til KN og FBKN
Tryk her for at se dokumentet14-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet11-08-17Ændringer i Eksportsystemet
Tryk her for at se dokumentet11-08-17Krav til dokumentation for udeladelse af klargøringsfradrag ved eksport af køretøj
Tryk her for at se dokumentet10-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-08-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-08-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet27-07-17Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
Tryk her for at se dokumentet21-07-17Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet19-07-17EU-Canada (CETA) aftalen - træder midlertidig i kraft den 21. september 2017
Tryk her for at se dokumentet18-07-17Tilbagebetaling af tinglysning ved fejl
Tryk her for at se dokumentet14-07-17Udtalelse om oprindelse fra 3-lande for produkter under 6 000 EUR
Tryk her for at se dokumentet11-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-07-17Nye procedurekoder og nye krav om angivelse af sagsnummer ved anvendelse af visse procedurekoder i toldangivelserne
Tryk her for at se dokumentet05-07-17Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
Tryk her for at se dokumentet04-07-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet30-06-17Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2017
Tryk her for at se dokumentet29-06-17Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-06-17Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.07.2018
Tryk her for at se dokumentet20-06-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-06-17Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet13-06-17Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet13-06-17Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
Tryk her for at se dokumentet12-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-06-17Udskiftning af certifikat til webservice for pensionsafgifter
Tryk her for at se dokumentet09-06-17Eksport til Canada - registrering af eksportører i REX systemet
Tryk her for at se dokumentet09-06-17Tariferingsforordning og FBKN
Tryk her for at se dokumentet07-06-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplag
Tryk her for at se dokumentet07-06-17L210 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven
Tryk her for at se dokumentet06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet06-06-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-06-17Invitation til webinar "Sådan laver du en korrekt fortoldning"
Tryk her for at se dokumentet31-05-17Platformsopgradering af Motorregistret 16-19 juni 2017
Tryk her for at se dokumentet30-05-17Angivelse af koder i forbindelse med import af varer
Tryk her for at se dokumentet30-05-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet19-05-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet15-05-17Ændring af varemodtager
Tryk her for at se dokumentet15-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet08-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet05-05-17L210 om ændring af registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift samt varsling af nye felter i Motorregistret (DMR)
Tryk her for at se dokumentet05-05-17Rettelse til toldtariffen - tekst ændring
Tryk her for at se dokumentet04-05-17Udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse til EU, Norge og Schweiz
Tryk her for at se dokumentet04-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-05-17REX - Erstatningsbeviser - præferenceoprindelse
Tryk her for at se dokumentet01-05-17Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
Tryk her for at se dokumentet26-04-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet26-04-17Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent
Tryk her for at se dokumentet19-04-17Mulighed for fremsendelse af alternativ dokumentation ved manglende udpassageattest
Tryk her for at se dokumentet19-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet12-04-17Nye Forklarende Bemærkninger til 8536
Tryk her for at se dokumentet10-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet07-04-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2017
Tryk her for at se dokumentet06-04-17Ændring af Procedurekoder i Importsystemet
Tryk her for at se dokumentet03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet03-04-17SKAT vejleder om angivelse af kode 0050 Virksomhedstilladelse – lægemidler i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 og VAB F i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3
Tryk her for at se dokumentet03-04-17Nye bevillingskoder til midlertidig opbevaring
Tryk her for at se dokumentet03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet29-03-17Nye forklarende bemærkning til KN
Tryk her for at se dokumentet23-03-17SKAT suspenderer pligten til indberetning af første kvartals renter
Tryk her for at se dokumentet17-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-03-17Ansvar som importør
Tryk her for at se dokumentet09-03-17Opkrævning af told ved ophør af et toldkontingent
Tryk her for at se dokumentet07-03-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet02-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet02-03-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-03-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet28-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet28-02-17Det obligatoriske toldsyn ved eksport af biler under 10 år ophæves
Tryk her for at se dokumentet27-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet21-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet20-02-17Tariferingsforordning og FBKN
Tryk her for at se dokumentet17-02-17SKAT vejleder om krav til dokumentation ved eksport af et køretøj
Tryk her for at se dokumentet17-02-17Vi ændrer processen for eksport af køretøjer
Tryk her for at se dokumentet17-02-17Nyt organ godkendt til at attestere certifikater til brug for import af sælprodukter.
Tryk her for at se dokumentet16-02-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-02-17Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen
Tryk her for at se dokumentet14-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet14-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet10-02-17Stop for import af sildehaj (Lamna nasus) fra Færøerne og Norge fra den 6. februar 2017
Tryk her for at se dokumentet03-02-17Til de virksomheder, der allerede anvender eller skal til at anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld
Tryk her for at se dokumentet03-02-17REX - Angivelse af koder i forbindelse med import af varer fra GSP lande
Tryk her for at se dokumentet01-02-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet01-02-17Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet25-01-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet23-01-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet16-01-17EU-Canada aftalen (CETA) - ikrafttrædelsesdato udsat
Tryk her for at se dokumentet13-01-17Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer
Tryk her for at se dokumentet11-01-17Præcisering af reglerne for import af jagttrofæer inden for CITES området
Tryk her for at se dokumentet10-01-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-01-17Suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit
Tryk her for at se dokumentet09-01-17Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
Tryk her for at se dokumentet09-01-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
Tryk her for at se dokumentet04-01-17Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2017
Tryk her for at se dokumentet04-01-17Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2018
Tryk her for at se dokumentet02-01-17Ændringer til Motorregistret gældende fra 1. januar 2017

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter