Du kan bruge nødprocedurerne, hvis toldsystemerne eller EMCS ikke er tilgængelige, og du har brug for at toldbehandle varer her og nu.

Vær opmærksom på, at du kun må bruge nødproceduren, når det står i driftsmeddelelserne, eller du har fået tilladelse hos servicedesk eller et toldekspeditionssted.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter