Vi udbetaler overskydende skat til din NemKonto fra den 5. april 2019. I nogle tilfælde tager det dog længere tid, før pengene udbetales.

Det er fx, hvis du mangler at udfylde oplysningsskema (selvangivelse), hvis beløbet er over 100.000 kr. eller hvis du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige, som skal modregnes.

Vi skal være helt sikre på, at modregningen i de overskydende skatter sker på et lovligt grundlag. Derfor gennemgår vi din gæld, inden vi udbetaler pengene. Vi kan desværre ikke sige, hvornår vi behandler din sag, eller fremskynde udbetalingen af dine penge, hverken hvis du ringer ind, eller hvis du hurtigt betaler gælden.

Du eller din ægtefælle har gæld til det offentlige

Hvis du eller din ægtefælle har gæld, som er sendt til inddrivelse hos os, undersøger vi, om vi kan bruge pengene til at betale af på gælden i stedet for at udbetale dem. Det kan fx være skat for tidligere år, licens eller underholdsbidrag.

Du får besked i din e-Boks om, hvor meget vi tilbageholder, og hvornår vi eventuelt udbetaler penge til dig. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, får du et brev.

Beløb over 100.000 kroner

Vi undersøger om din skat passer, inden vi sætter pengene ind på din konto. Derfor tager det længere tid.

Du mangler at give oplysninger

Det kan også være fordi, vi vurderer, at du mangler at give oplysninger. Det kan fx være overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer. Du kan tilføje oplysninger i årsopgørelsen frem til din oplysningsfrist, som er enten 1. maj eller 1. juli. Du kan se din frist på årsopgørelsen i TastSelv.

Tjek, om du har en gyldig NemKonto

Du tjekker din NemKonto ved at logge ind på nemkonto.dk. Hvis du ikke har en NemKonto, og din overskydende skat udgør 200,00 kr. eller mindre, så udbetales beløbet ikke.

Procentgodtgørelsen af din overskydende skat udgør 0,0 procent for indkomståret 2018.

Hvis du ikke har en dansk NemKonto, kan du:

  • Oprette en NemKonto. Giv os besked på telefon 72 38 02 02, når du har gjort det. Du får pengene i løbet af få bankdage. Du kan også oprette en NemKonto fra en udenlandsk konto. Hvis du har NemID, kan du oprette den elektronisk. Ellers kan du udfylde en blanket. Vælg English & Deutsch - Assign a nemkonto for citizens - Registration form.

    Opret en NemKonto

  • Hvis du har NemID eller TastSelv kode, kan du logge på og sende en besked med dit danske cpr-nummer og din udenlandske bankkonto (IBAN-kode og SWIFT-BIC-kode). Du får pengene inden for 90 dage.

    Log på og send en besked

  • Hvis du ikke har NemID eller TastSelv kode, kan du nederst på skat.dk vælge English og derefter Contact og sende en email. Du kan også sende et brev til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Husk at skrive dit danske cpr-nummer og din udenlandske bankkonto (IBAN-kode og Swift-BIC-kode).

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning