Du får automatisk fradrag for dine pensionsindbetalinger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 kr. i 2018). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen.

Du får også fradrag for indbetalinger, som din arbejdsgiver laver for dig (arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger). 

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 22 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,22 = 15.730 kr. i 2019.

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 8 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,08 = 5.720 kr. i 2019.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter