Fra og med 2018 får du fradrag for dine pensionsindbetalinger. Fradraget beregnes automatisk, og du skal ikke gøre noget.

Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 70.000 kr. i 2018. Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen.

Du får også fradrag for indbetalinger, som din arbejdsgiver laver for dig (arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger). 

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 20 % af indbetalinger op til 70.000 kr. i 2018. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 70.000 kr. x 0,20 = 14.000 kr. i 2018.

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 8 % af indbetalinger op til 70.000 kr. i 2018. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 70.000 kr. x 0,08 = 5.600 kr. i 2018.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter