Du får automatisk et ekstra fradrag, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger. Fradraget beregnes som en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 kr. i 2018). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. I beregningen fratrækkes summen af visse af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger.

Du får også det ekstra fradrag for indbetalinger, som din arbejdsgiver laver for dig (arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger). 

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 22 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,22 = 15.730 kr. i 2019.

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 8 % af indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 71.500 kr. x 0,08 = 5.720 kr. i 2019.

Procentdelen og beløbsgrænsen for fradraget er:

År 15 år eller mindre til folkepension Mere end 15 år til folkepension
2018 20 % af indbetalinger op til 70.000 kr., altså højst 14.000 kr. 8 % af indbetalinger op til 70.000 kr., altså højst 5.600 kr.
2019 22 % af indbetalinger op til 71.500 kr., altså højst 15.730 kr. 8 % af indbetalinger op til 71.500 kr., altså højst 5.720 kr.

 

Folkepensionsalderen justeres løbende og er som følger:

Hvis du er født Kan du gå på folkepension, når du fylder
Før 1. januar 1954 * 65 år
Fra 1. januar 1954 til 30. juni 1954 ** 65,5 år
Fra 1. juli 1954 til 31. december 1954 ** 66 år
Fra 1. januar 1955 til 30. juni 1955 ** 66,5 år
Fra 1. juli 1955 til 31. december 1962 ** 67 år

* Datoen inklusive. ** Begge datoer inklusive.

Er du født efter den 31. december 1962, bliver din folkepensionsalder fastsat efter din forventede levetid.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.