SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2016.541.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201718-11-16 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2016.538.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201617-11-16 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2016.313.SKATTranslation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT13-07-16 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2016.488.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201702-11-16 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2016.174.SKATSKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer28-04-16 Når man vil klage SKAT-meddelelse
SKM2016.619.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201720-12-16 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2016.438.SKATSKATs bemærkning til SKM2015.591.SR04-10-16 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2016.369.SKATSKAT-meddelelse - Eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer31-08-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2016.475.SKATRetningslinjer for sagstilskæring17-10-16 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2016.487.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201602-11-16 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2016.489.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201602-11-16 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2016.490.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201702-11-16 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2016.582.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201709-12-16 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2016.481.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201726-10-16 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2016.532.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D16-11-16 Kontrolbestemmelser SKAT-meddelelse
SKM2016.308.SKATObligatorisk spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende bindende svar mv. og ensidige APA'er med andre OECD og G20-lande (direkte skatter)30-06-16 Virksomheder + Selskabsbeskatning + Transfer pricing + Tonnageskat SKAT-meddelelse
SKM2016.621.SKATObligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)21-12-16 Selskabsbeskatning + Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2016.245.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt01-06-16 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2016.1.SKATMoms - afgiftspligtig person - EU-domstolens dom den 29. september 2015 i sag C-276/14, Gmina Wroclaw04-01-16 Andet om moms SKAT-meddelelse
SKM2016.531.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-11-16 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2016.151.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-04-16 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2016.539.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201717-11-16 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2016.581.SKATLand for land rapportering – meddelelse til SKAT efter bestemmelsen SKL § 3 B, stk. 1409-12-16 Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2016.358.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201619-08-16 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2016.491.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201702-11-16 Ejendomsskat SKAT-meddelelse
SKM2016.480.SKATFællesregistreringer og pligter i forbindelse med EU-handel25-10-16 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2016.201.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201511-05-16 Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2016.259.SKATEU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse09-06-16 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2016.571.SKATElafgift - servere - bindende svar05-12-16 Energi og kuldioxid SKAT-meddelelse
SKM2016.311.SKATBrændværdi for metan i biogas07-07-16 Miljøafgifter SKAT-meddelelse
SKM2016.567.SKATAmortisationsrenten for 201702-12-16 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse