SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2016.617.BRAdministrativ straffesag – advarsel – byret berigtiger salær af egen drift20-12-1611-11-16Straf Kendelse
SKM2016.613.BRGrundværdi – byggeretsværdiprincippet – skøn16-12-1629-07-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.606.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig16-12-1622-08-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.605.BRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen16-12-1624-08-16Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2016.604.BRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen - samlet negativ virksomhedsindkomst16-12-1605-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2016.602.BRModregning sagsbehandlingsfejl15-12-1608-07-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.600.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom15-12-1629-06-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.599.BRSkatteansættelse - ekstraordinær genoptagelse – konfiskation15-12-1607-07-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.598.BRFordeling af rentefradrag – tidligere ægtefælle – forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser15-12-1612-07-16Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.596.BRMomsloven - afgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed13-12-1615-07-16Momsgrundlag Dom
SKM2016.593.BRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst12-12-1629-06-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.592.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil12-12-1602-08-16Straf Dom
SKM2016.590.BRFri bolig - helårsbolig - rådighed12-12-1629-06-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.589.BRTinglysningsafgift - ejerlejligheder udlejet til beboelse12-12-1628-06-16Tinglysningsafgift Dom
SKM2016.586.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - privatbenyttelsesafgift - bevisbyrde12-12-1623-06-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.583.BREjendomsvurdering - fastsættelse af råjordsværdi - værdistigning12-12-1610-05-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.578.BRFri bil - Skattefri kørselsgodtgørelse - befordringsfradrag - fradrag for børnebidrag08-12-1609-06-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2016.570.BRIndsættelser - maskeret udlodning – fri bil - ansættelsesfrist05-12-1620-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2016.563.BREksportgodgørelse - erstatningsansvar30-11-1606-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2016.553.BRVederlag - momspligt - kontrolafgift - præjudiciel forelæggelse28-11-1601-06-16Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2016.548.BRMorarenter af uretmæssigt skattekrav - rentegodtgørelse - modregning23-11-1630-05-16Modregning og transport Dom
SKM2016.547.BRGrundvurdering - råjordsværdi - handelspris - syn og skøn23-11-1631-05-16Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2016.545.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale23-11-1631-05-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2016.540.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug18-11-1609-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.522.BRUdlodning - lysbåd - frifundet i straffesag14-11-1604-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.519.BRGrov uagtsomhed - særlig pligt - kommanditist - skattemæssige fordele14-11-1625-05-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.515.BRBeregning af indbringelsesfrist- korrigeret afgørelse - formulering af påstande14-11-1613-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.514.BRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris14-11-1627-05-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2016.513.BRMaskeret udlodning - værdiskøn - ekstra ordinær genoptagelse14-11-1604-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.510.BRIndsættelser på bankkonto - skatte-og gaveafgiftspligt - ekstra ordinær genoptagelse14-11-1612-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.509.BRFremmedarbejde - fradrag - bevisbyrde14-11-1630-05-16Fradrag Dom
SKM2016.505.BRSkattepligt - Indbetalinger på konti - pengeoverførsler udlandet11-11-1620-04-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.501.BRAfvist - anke - fristoverskridelse10-11-1622-06-16Når man vil klage Dom
SKM2016.500.BRBeslaglæggelse af køretøj - erstatningskrav - forældelse10-11-1602-05-16Når man vil klage + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2016.464.BRStraf - ikke rettidig indberetning til indkomstregistret - udeblivelse13-10-1619-05-16Straf Dom
SKM2016.463.BRBindende svar - afvisning - kontrolsag13-10-1611-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.443.BREjendomsvurdering - råjordværdi - værdistigning05-10-1619-04-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.437.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen03-10-1628-04-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2016.433.BRGenoptagelse - Nedsættelse af skattegrundlag29-09-1628-04-16Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2016.432.BRMaskeret udlodning - pantebrevshandel - fri bil - hovedaktionær29-09-1611-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.429.BRSyn og skøn - overflødig bevisførelse27-09-1618-04-16Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2016.420.BRAfvist - Overskridelse af indbringelsesfristen22-09-1613-04-16Når man vil klage + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.419.BRKursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab22-09-1611-04-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.418.BROmkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering22-09-1621-04-16Når man vil klage Dom
SKM2016.414.BRGaveafgift - hævet på moders bankkonto - formodning for gave20-09-1607-04-16Arv og gaver Dom
SKM2016.410.BRSalg til 0-sats af brugte biler - dokumentation19-09-1608-04-16Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2016.404.BRMaskeret udlodning - handelspriser - interesseforbundne parter16-09-1631-03-16Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2016.402.BRForhøjelse af indkomst - urealiseret afkast på investering - grov uagtsomhed16-09-1606-04-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.401.BRRejse- og befordringsgodtgørelse16-09-1605-04-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.400.BRBeskatning - Fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående15-09-1605-04-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.397.BRAfvisning - Lægeerklæring15-09-1604-04-16Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2016.396.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad15-09-1623-03-16Når man vil klage Dom
SKM2016.395.BRKursgevinst - opgørelsesmetode - K/S - ekstraordinær genoptagelse15-09-1629-03-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2016.392.BROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udbytte13-09-1631-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.391.BRFri bil - delvis privat anvendelse - hovedaktionær13-09-1623-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.390.BRStraffesag - momsbekendtgørelsen - prøvesag - undladt forenklede fakturaer12-09-1609-02-16Straf Dom
SKM2016.388.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - rådgivning - fri bolig12-09-1615-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.387.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - fribolig - rådgivning12-09-1615-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.383.BRIkke grundlag for at tilsidesætte forhøjelse af personlig indkomst - fundne kontanter09-09-1611-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.367.BRSkattepligt - lempelse - nedslag - dokumentation25-08-1614-01-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.360.BRFristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse23-08-1607-03-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2016.348.BRSkattepligtig indkomst - hævede beløb12-08-1611-01-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.337.BRBeskatning - fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående10-08-1605-04-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.333.BRFri bil - ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse05-08-1625-02-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.299.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres28-06-1625-01-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.295.BRForhøjelse efter straffesag27-06-1611-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.286.BREjendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse24-06-1615-03-16Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2016.266.BRMoney Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse13-06-1609-02-16Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.265.BRRådighed over sommerbolig - hovedanpartshaver - direktør - skiftende forklaringer13-06-1607-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.252.BRKøb af ejendom - skattepligtig gave - grov uagtsomhed06-06-1609-02-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.240.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme26-05-1619-01-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.229.BREkstraordinær genoptagelse - nedsættelse af momstilsvar19-05-1625-02-16Andet om moms + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2016.218.BROmgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem13-05-1619-02-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.213.BRSelvstændig virksomhed - franchise - regning og risiko - ikke overdraget13-05-1623-02-16Momspligt + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.212.BRSkattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus13-05-1608-01-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.196.BRSubjektiv skattepligt - fraflytning - udlandsophold over 180 dage09-05-1608-03-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.195.BRMoms - grænsehandelkoncept - campingvogne - berettiget forventning09-05-1625-02-16Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2016.194.BRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - provision - overførsel til privat konto09-05-1623-02-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.180.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - underskudssaldo29-04-1622-02-16Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2016.179.BREjendomsavance - parcelhusregel - skovdrift29-04-1604-03-16Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2016.168.BRSkattepligt - fraflytning - bevisbyrde25-04-1614-01-16Udenlandsk indkomst Dom
SKM2016.166.BRMaskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed21-04-1615-02-16Personlig indkomst Dom
SKM2016.164.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyning - rette omkostningsbærer21-04-1619-02-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.131.BRKonkursloven - frist - domsindbringelse - erstatning17-03-1611-01-16Betalingsstandsning og konkurs + Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2016.126.BRMaskeret udlodning - omgørelse15-03-1624-02-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2016.124.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør15-03-1622-02-16Når man vil klage Dom
SKM2016.95.BREjendomsavance - bolig - ejerperiode17-02-1615-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2016.94.BREjendomsvurdering - grundværdi - råjordspris17-02-1608-02-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2016.92.BRChokoladeafgift - skønsmæssig forhøjelse - slik købt i udlandet16-02-1614-01-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Dom
SKM2016.91.BRVaremærkeforfalskning - udlevering af vareprøver - erstatning uden for kontrakt16-02-1621-12-15Varemærkeforfalskning Dom
SKM2016.90.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto16-02-1630-12-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.89.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom16-02-1611-01-16Processuelle bestemmelser Dom
SKM2016.77.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på fælleskonto - ligedeling11-02-1617-12-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.75.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - private lån11-02-1621-12-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.70.BRSkønsmæssig ansættelse - indbetalinger - bankkonti - lån - spillegevinster08-02-1616-12-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.67.BRSkat - fradrag for løbende ydelser - begrænset skattepligt - ekstraordinær genoptagelse08-02-1620-11-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2016.64.BREjendomsavance - ubebygget grund - forhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse08-02-1625-11-15Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2016.53.BRFraflytterbeskatning - aktieavance - eftergivelse - forvaltningsretligt skøn05-02-1607-12-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2016.43.BRKommanditist - tvangsindløsning - ejendomsavance01-02-1604-12-15Virksomheder Dom
SKM2016.40.BRErhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom27-01-1616-12-15Virksomheder Dom
SKM2016.39.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse27-01-1608-12-15Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2016.38.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - udskiftning af motor - konstruktive ændringer26-01-1609-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2016.33.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar25-01-1602-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2016.22.BRFri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver14-01-1618-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.21.BRLønindtægt - hævninger på bankkonto - direktør og anpartshaver14-01-1618-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.20.BRFri bil - blandet benyttelse - eneaktionær og direktør - kørebog14-01-1624-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2016.9.BRMoms - købsmoms - A-skat - indeholdelse07-01-1616-11-15Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom