SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2016.621.SKATObligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)21-12-16Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.619.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201720-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.582.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201709-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.581.SKATLand for land rapportering – meddelelse til SKAT efter bestemmelsen SKL § 3 B, stk. 1409-12-16Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2016.571.SKATElafgift - servere - bindende svar05-12-16Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2016.567.SKATAmortisationsrenten for 201702-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.541.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201718-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.539.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201717-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.538.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201617-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.532.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D16-11-16KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2016.531.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-11-16Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2016.491.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201702-11-16EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2016.490.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.489.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201602-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.488.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.487.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201602-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.481.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201726-10-16Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2016.480.SKATFællesregistreringer og pligter i forbindelse med EU-handel25-10-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
SKM2016.475.SKATRetningslinjer for sagstilskæring17-10-16Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2016.438.SKATSKATs bemærkning til SKM2015.591.SR04-10-16Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2016.369.SKATSKAT-meddelelse - Eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer31-08-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2016.358.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201619-08-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2016.313.SKATTranslation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT13-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2016.311.SKATBrændværdi for metan i biogas07-07-16MiljøafgifterSKAT-meddelelse
SKM2016.308.SKATObligatorisk spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende bindende svar mv. og ensidige APA'er med andre OECD og G20-lande (direkte skatter)30-06-16Transfer pricing + Tonnageskat + Selskabsbeskatning + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.259.SKATEU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse09-06-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.245.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt01-06-16MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2016.201.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201511-05-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2016.174.SKATSKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer28-04-16Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2016.151.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.1.SKATMoms - afgiftspligtig person - EU-domstolens dom den 29. september 2015 i sag C-276/14, Gmina Wroclaw04-01-16Andet om momsSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter