DatoTitel
16-02-16Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (toldsyn)
06-12-16Angivelse af koder ved import af varer fra GSP-lande, hvor eksportlandet anvender REX numre
11-01-16Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2017
10-03-16Belgien udtræder af vejafgiftsordningen 1. april 2016
22-12-16Brug af nye varekoder i Importsystemet fra 1. januar 2017
01-11-16Brugerbåndstest 2016 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
25-08-16Der er udgivet et nyt "Årsbrev 2016 " om indberetning af renter, værdipapirer mv.
12-08-16EPA EU-Central Afrika
11-05-16EUR.1 certifikater på oprindelsesområdet - ny frist for anvendelse af gamle EUR.1 certifikater.
10-10-16FATCA indberetning 2015 - kvitteringer fra IRS
19-08-16FATCA - udsendelse af kvitterings- og svarfiler via FTP
31-10-16FLEGT licensordningen med Indonesien træder i kraft den 15. november 2016.
30-09-16Forklarende Bemærkning til KN
15-06-16Forklarende bemærkning til KN og tariferingsforordninger
25-08-16Forklarende bemærkninger
01-07-16Forordning om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA)
20-05-16Godkendte eksportører og oprindelseserklæring vedr. salg til 3-lande herunder identifikation af produkter med oprindelse i handelsdokumenterne
04-11-16GSP ordningen - REX (Registrerede eksportører)
04-05-16Importlicens ved import af visse jern og stål varer.
25-10-16Indberetning til CRS og FATCA - indberetningsformater
15-03-16Indberetning til FATCA - opdateret systemvejledning version 02
07-07-16Indberetning til FATCA (udvekslingsaftale med USA) - afsendelse af svarfiler
19-12-16Indberetninger til FATCA og CRS
17-08-16Information om EU's forsendelsesordning - Opstart af forsendelser
28-01-16Information om EU's forsendelsesordning - Opstart af forsendelser
07-03-16Information om Serbiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsdokumenter (TC 32)
18-02-16Information om Serbiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse
23-05-16Informationsmøde Årsultimoindberetning 2016 torsdag d. 9. juni 2016
15-08-16Integration af varebestemmelser (VAB T) om affald i TARIC
16-01-16Invitation til informationsmøde d. 28. januar 2016 vedr. modernisering af eKapitals indberetningsløsninger
09-05-16Justeringer af certifikater på oprindelsesområdet
14-10-16Kan proformafakturaer anvendes ved fortoldning?
15-11-16Kan proformafakturaer anvendes ved fortoldning? (Supplerende information)
30-11-16Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2017
20-06-16L 150 Forslag til lov om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om registrering af køretøjer,
22-08-16Leasing - Informationsmøder om ny selvangiver-ordning
03-05-16Liste over navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget af den amerikanske regering til at udstede oprindelsescertifikater til gavn for toldkontingent
07-10-16Lister med uidentificerede konti er offentliggjort i Statstidende
12-01-17Lovforslag (L93) om nedsættelse af registreringsafgiften er vedtaget
18-04-16Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent
15-02-16Navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater
27-01-16Navne på ikke-statslige amerikanske organisationer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater
28-06-16Ny integration i taric - suspension af tolden for varer bestemt til indbygning i skibe og både
08-12-16Ny toldbehandlingsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017
31-03-16Nye betingelser for elhandelsvirksomheder ved levering af elektricitet som følge af engrosmodellen
14-07-16Nye grundforordninger på antidumping- og udligningstold (kodificerede udgaver)
03-11-16Nye krav til indehaver af en gyldig BTO
14-11-16Nye Tariferingsforordninger
10-05-16Nye Tariferingsforordninger
10-03-16Nye Tariferingsforordninger
04-10-16Nye tariferingsforordninger position 7318, 8472, 8525 og 9504
12-09-16Nyhedsbrev af 1. september 2016 vedrørende "Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017" er ikke blevet udsendt til abonnenterne
05-01-16Oprindelsesdokumentation for toldkontingenter med oprindelse i Ukraine
13-10-16Overdragelse af rettigheder og forpligtelser for varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use) - Ophør af T5-kontroleksemplar
30-08-17PAL skat for pensionsinstitutter med grønlandske kunder - listen er nu udsendt
30-11-16Pligt til at underrette om at varer er angivet til MIO
09-05-16Præcisering af reglerne for brug af eksport licenser
17-02-16Registreringsafgift - skematisk nedskrivning
09-03-16Regulering af leasingekspeditioner med værditabsberegning
12-02-16Regulering af registreringsafgift som følge af afgiftsnedsættelse fra 180% til 150%
12-12-16Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
02-12-16Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
23-12-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-11-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-12-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
17-11-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
10-10-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
22-12-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-11-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-11-16Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-11-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-10-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-10-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-09-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
24-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-08-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-07-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-06-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-05-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
09-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
07-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-03-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-01-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-01-16Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-02-16Rettelse til toldtariffen - antidumpintold
23-11-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
22-11-16Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-09-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
31-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
17-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
12-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
05-08-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-06-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
23-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
10-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
03-05-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
04-04-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
23-03-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
29-02-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
08-02-16Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-09-16Rettelse til toldtariffen - tekst ændring
28-04-16Rettelse til toldtariffen - tillægstold
21-12-16REX - Erstatningsbeviser - præferenceoprindelse vedr. GSP og Canada
07-12-16REX - Generelle principper og forholdsregler, som klareren skal træffe
18-11-16REX - registrerede eksportører - GSP ordningen
16-12-16REX - registrering af eksportører for EU-Canada aftalen
21-12-16REX - Vedr. fjernelse af registrerede eksportører fra REX systemet
16-12-16REX- Eksportørernes forpligtelser
01-11-16Ring direkte, hvis Motorregistret afviser et køretøj til eksport
18-01-16Ring direkte, hvis Motorregistret afviser et ældre køretøj til eksport
22-01-16Satsændringer vedrørende energiafgifter 2016.
23-06-16Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående
26-09-16Supplerende bestemmelse til KN, tariferingsforordning samt Forklarende Bemærkning til KN
14-12-16Supplerende bestemmelse til KN, tariferingsforordninger samt Forklarende Bemærkning til KN
06-04-16Supplerende bestemmelser til KN og nye forklarende bemærkninger til KN
14-12-16TARIC - Integration af VAB V - økologiske varer
02-12-16Taric - manglende enhedspriser for visse frugt og grøntsager
25-08-16Tariferingsforordning
15-07-16Tariferingsforordning
05-07-16Tariferingsforordning
08-01-16Tariferingsforordning
04-01-16Tariferingsforordning
05-02-16Tariferingsforordning og Forklarende bemærkning
24-11-16Tariferingsforordninger og FBKN
06-04-16Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
29-11-16Tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser og ændringer til FBHS
01-09-16Teknisk omlægning af FTPS gateway fase 2 er udskudt til 2017
16-12-16Toldkontingenter - Sydafrika
02-11-16Toldkontingenter – Sydafrika
18-03-16Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
18-03-16Tonnageskat - flagfordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
03-03-16Valuatkurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (BRL)(CAD)(MXN)(RUB)
21-04-16Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2016 - 5 % udsving (ZAR)
21-01-16Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2016 - 5% udsving (AUD)(MXN)(NZD)(RUB)
14-01-16Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2016 - 5% udsving (RUB)(ZAR)
10-03-16Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (AUD)
23-03-16Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2016 - 5% udsving (KRW)(RUB)
15-08-16Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
23-02-16Varsling af udetid på FTPS GW på eKapital den 5. marts 2016, kl. 09.00 - 15.00
03-05-16WTO-toldkontingenter - anvendelse af oprindelsesbevis i henhold til Artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93
15-11-16Ændrede satser i motorlovgivningen fra 1. januar 2017
31-03-16Ændring af betingelser for hvordan momsregistrerede virksomheder som elforbruger kan få godtgjort elafgift ved indførelse af engrosmodellen
20-12-16Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.
22-12-16Ændring af Dækbekendtgørelsen pr. 1. januar 2017
28-10-16Ændring af motorregistret med betydning for eksterne
25-02-16Ændring af registreringer for elafgift ved indførelse af engrosmodellen
30-11-16Ændringer til Motorregistret (release 2.19)
29-06-16Ændringer til Motorregistret ifbm Tempo 100 regler for påhængskøretøjer
25-04-16Ændringer til toldsystemerne gældende fra 1. maj 2016 ved indførelse af ny EU-Toldkodeks
20-12-16Ændringer til Toldtariffen pr. 1. januar 2017
20-12-16Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2016