Dato for udgivelse
07 Apr 2021 09:26
Til
Registrerede forhandlere – virksomheder, der selv angiver registreringsafgifter i Motorregistret (selvanmeldere)
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Betalingsfristen for månedsangivelsen for marts 2021 udskydes til den 15. november 2021.


Folketinget har med vedtagelsen af lov nr. 204 af 13. februar 2021 besluttet at udskyde betalingsfristen for registreringsafgifter angivet i månedsangivelsen for marts 2021. Betalingsfristen er udskudt fra den 15. april 2021 til den 15. november 2021.

Se loven på retsinformation.dk

Du skal stadig angive registreringsafgiften for marts på månedsangivelsen, men Motorregistret udskyder automatisk betalingsfristen under forudsætning af, at du godkender månedsangivelsen for marts 2021 rettidigt, det vil sige senest den 15. april 2021. Hvis du ikke godkender angivelsen rettidigt, bliver din betalingsfrist ikke udskudt.

Hvis du har godkendt månedsangivelsen for marts den 15. april 2021, kan du vente med at indbetale afgifterne for marts til den 15. november. Der løber ikke renter på beløbet før denne dato.

Bemærk, at udskydelsen af betalingsfrist kun gælder for månedsangivelsen for marts. De kommende månedsangivelser skal betales indenfor de normale frister.

Venlig hilsen
Motorstyrelsen