Folketinget har vedtaget en række låneordninger for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore samt store virksomheder. Virksomheden kan søge om et rentefrit lån, der svarer til det beløb, den rettidigt har indberettet eller indberetter i A-skat og am-bidrag for de perioder, lånene dækker over. Der er i alt vedtaget tre A-skattelån.

Virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget eller vil modtage brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks.

Ansøgningsperiode for aktuelt A-skattelån: 10. maj 2021 til 7. juni 2021

Ansøg om A-skattelån 10. maj til 7. juni 2021 (virk.dk)

Lever din virksomhed op til lånekravene?
For at kunne ansøge om et lån er der en række krav, din virksomhed skal leve op til - både før og i løbet af låneperioden. Bl.a. skal du sørge for at indberette A-skat, am-bidrag, moms og så videre til tiden. Læs mere om de forskellige kravene længere nede på siden.

Lån har ikke betydning for kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen
Et lån vil ikke have betydning for, om virksomheden kan modtage Covid-19-kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen - så længe virksomheden overholder betalingsfristen for lånet.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 10. maj 2021 til 7. juni 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2023

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for marts 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for april 2021.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 8. juni 2021 til 22. juni 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. maj 2023

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for oktober 2020.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for oktober 2020.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 9. april 2021 til 7. maj 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. juni 2022

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for september 2020 og februar 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for september 2020 og marts 2021.

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. september 2020 og februar 2021 samt september 2020 og marts 2021). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode.

Hvem: Små og mellemstore samt store virksomheder

Ansøgningsperiode: 8. marts 2021 til 8. april 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. april 2022

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for januar 2021.
Lånebeløb for store virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for februar 2021.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore virksomheder

Ansøgningsperiode: 3. februar 2021 til 31. marts 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. november 2022

Lånebeløb: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for august 2020 og december 2020.

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (august 2020 og december 2020). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode.

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det am-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt i de forskellige perioder.

For at kunne søge kræver det, at virksomheden:

  • har indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst en af perioderne, som lånet gælder for.
  • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
  • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejer virksomheden
   • reelt driver virksomheden
   • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • er filialbestyrer i virksomheden
  • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke er en offentlig institution.
  • har et aktivt cvr- eller se-nummer.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Særligt for finansielle virksomheder eller kreditinstitutter

  Finansielle virksomheder eller kreditinstitutter (efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed) kunne ikke søge om lån i låneperioden 3. februar til 31. marts 2021. De kan dog godt søge om lån i de andre låneperioder.

  Husk at indberette til tiden

  For at kunne få søge om lån, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til den gældende frist. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til A-skattelån.

  Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til lån for den pågældende afregningsperiode. Hvis virksomheden har fået et lån, men efterfølgende glemmer at indberette til tiden og får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

  Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på

  • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen af den skyldige moms, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

  Hvis virksomheden har gæld til det offentlige

  Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

  Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt

  Hvis virksomheden indsender en negativ efterindberetning til den indberetning, der ligger til grund for lånet, inden lånet er udbetalt, vil beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb bliver udbetalt.

  Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt 

  Hvis virksomheden indsender en negativ efterindberetning til den indberetning, der ligger til grund for lånet, efter lånet er udbetalt, vil beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

  Du kan ansøge om lånet på virk.dk i forskellige perioder:

  1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder: Fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021
  2. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 8. marts 2021 til 8. april 2021
  3. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 9. april 2021 til 7. maj 2021
  4. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 10. maj 2021 til 7. juni 2021
  5. A-skattelån for små og mellemstore samt store virksomheder: Fra 8. juni 2021 til 22. juni 2021

  Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

  På virk.dk kan du læse mere om, hvordan du ansøger om lånet.

  Ansøg om A-skattelån 10. maj til 7. juni 2021 (virk.dk)

  (Ansøgningsperiode: 10. maj til 7. juni 2021)

  Udbetalingen af lånet sker så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres). Udbetalingen sker til virksomhedens Skattekonto.

  Du får svar fra os i TastSelv Erhverv

  Du modtager svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skal være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen

  Hvis virksomheden har fået afslag på grund af en foreløbig fastsættelse

  Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kan den ikke få lånet. Hvis din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet. Hvis du har søgt og fået afslag, fordi din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter genansøge om lånet. 

  Sådan erstatter du en foreløbig fastsættelse med en korrekt indberetning:

  1. Log på virksomhedens Skattekonto i TastSelv Erhverv.
  2. Vælg menupunktet Kontoudtog og søg efter "Gebyr FF" for at finde de manglende indberetninger, der har medført en foreløbig fastsættelse. Du søger via din browsers søgefunktion.
  3. Når du har fundet ud af, hvilket eller hvilke områder, virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse på, kan du lave en ny indberetning for hvert af områderne.
  4. Du finder perioden, der er åben og ikke indberettet for under de enkelte faner på TastSelv Erhverv - fx Ansatte (fx eIndkomst og A-skat), Moms eller Lønsumsafgift.
  5. Erstat den eller de manglende indberetninger. Du kan læse mere om, hvordan du laver en indberetning under det enkelte område. Læs mere om det enkelte område under Erhverv.
  6. Der går op til 4 dage, før du kan se din nye indberetning på Skattekontoen. Derfor bør du vente 4 dage, før du genansøger om et lån.

  Hvis din virksomhed får godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto.

  Hvis virksomheden ikke har betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, vil lånet først gå til at dække disse krav. Derefter bliver lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skylder det offentlige penge). Hvis der derefter er penge tilbage, kan resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

  For at få pengene udbetalt, kræver det dog, at du sætter virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kan blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Læs mere om at sænke udbetalingsgrænsen.

  Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

  Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

  Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

  Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

  På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk

  Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

  • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
  • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejer virksomheden
   • reelt driver virksomheden
   • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • er filialbestyrer i virksomheden
  • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke er en offentlig institution.
  • har et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophører (fx ved fusion mellem to virksomheder), så er virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsiger det.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

  Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen.

  1. A-skattelån kun for små og mellemstore virksomheder med ansøgningsperiode fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021:
   Senest den 1. november 2022.
  2. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 8. marts 2021 til 8. april 2021:
   Senest den 1. april 2022.
  3. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 9. april 2021 til 7. maj 2021:
   Senest den 1. juni 2022.
  4. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 10. maj 2021 til 7. juni 2021:
   Senest den 1. februar 2023.
  5. A-skattelån for små, mellemstore og store virksomheder med ansøgningsperiode fra 8. juni 2021 til 22. juni 2021:
   Senest den 1. maj 2023.

  Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

  Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet ved gældende betalingsfrist, har virksomheden mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

  Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

  Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

  Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

  Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

  Svar på ansøgning indenfor 12 bankdage

  Hvis du allerede har ansøgt om lån, kan du forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres). 

  Du modtager svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skal være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen