Titel
EMCS
Beskrivelse

Orientering til udbydere og virksomheder som kalder EMCS webservices på Skats B2B gateway.

Skift skemaer IE734 og TCL den 1. januar 2021 pga. Brexit
Den 31. december 2020 udløber overgangsperioden mellem Storbritannien og EU. I den anledning skal alle EU-medlemslande opdatere deres nationale EMCS så det er i overensstemmelse hermed.

Nordirland bliver (jf. Nordirland protokollen) ny national administration pr. 1. januar 2021. Denne ændring betyder for brugere der kalder EMCS-webservices på B2B, at to af de nuværende skemaer, IE734 og TCL, skal udskiftes den 1. januar 2021.

Udskift af disse skemaer betyder, at der via Skats B2B-gateway til EMCS, kan sendes/modtages meddelelser, hvor nordirske virksomheder indgår som part. Derudover gøres det muligt i overgangsperioden fra 1. januar 2021 til 31. maj 2021, at der kan afsluttes GB-forsendelser som var åbne pr. 31. december 2020.

De to nye skemaer, IE734 og TCL, har beholdt versionsnummer v2.02. Hent dem på Skatteforvaltningens konto på GitHub https://github.com/skat/emcs-b2b-ws/tree/master/schema.

Information to providers and companies calling EMCS web services on Skats B2B gateway.

Change schemas IE734 and TCL on January 1, 2021, due to Brexit.

The transition period between the United Kingdom and the EU expires on 31 December 2020. On that occasion all Member States must update their national EMCS to comply with it.

Northern Ireland will be (cf. the Northern Ireland Protocol) new national administration per January 1, 2021. This change means for users calling EMCS web services on B2B gateway that two of the current schemas, IE734 and TCL, will need to be replaced on January 1, 2021.

Replacement of these schemas means that you via Skats B2B gateway to EMCS, can send/receive messages in which Northern Irish companies are included as a party. In addition, it will be possible in the transition period from January 1, 2021, to May 31, 2021, that GB consignments that were open per December 31, 2020, can be completed.

The two new schemas, IE734 and TCL, have kept version number v2.02. Download them from the Tax Administration’s account on Github: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws/tree/master/schema

Oprettet
18 Dec 2020 12:34
Status
Planlagt nedlukning
Klarmeldt
01 Jan 2021 10:14