Indhold

Dette afsnit handler om de regler der gælder for anmodninger om genoptagelse efter den 31. oktober 2020, samt for Vurderingsstyrelsens mulighed for genoptagelse eller revision af egen drift eller som følge af en anmodning, der er indkommet efter den 31. oktober 2020.

For reglerne vedrørende genoptagelse eller revision af egen drift, hvor der er udsendt varsel om ændring før 1. november 2020, eller for reglerne vedrørende genoptagelse på baggrund af en anmodning indsendt før 1. november 2020, henvises der til af snit A.A.4.4.1

Afskæring af genoptagelses-muligheden

Ved lov nr. 1061 af 30. juni 2020 er § 33 b blevet indsat i skatteforvaltningsloven. Det følger af SFL § 33 b, stk. 1 og 2, at Vurderingsstyrelsen fra og med den 1. november 2020 ikke af egen drift kan varsle genoptagelse eller revision af vurderinger foretaget efter EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, jf. SFL §§ 33, 33 a eller 34.

Vurderingsstyrelsen kan heller ikke genoptage de nævnte vurderinger på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere. Vurderingsstyrelsen er dog fra og med den 1. november 2020 berettiget til at varsle genoptagelse eller revision af sådanne vurderinger, der er anmodet genoptaget inden den 1. november 2020. Det følger af SFL § 33 b, stk. 3

Fra og med den 1. november 2020 er tidligere og nuværende ejendomsejere således afskåret fra at anmode om genoptagelse af vurderinger, som er foretaget efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL. Ejendomsejerne har dog til og med den 31. oktober 2020 kunne anmode om genoptagelse efter SFL § 33 af de nævnte vurderinger. Anmodninger om genoptagelse, der enten er under behandling eller er indgivet senest pr. 31. oktober 2020 vil således blive færdigbehandlet efter hidtil gældende regler.

SFL § 33 b påvirker endvidere ikke ejendomsejernes mulighed for at klage, når der åbnes for klageadgangen for videreførte ejerboligvurderinger og -omvurderinger foretaget fra og med 2013 og frem og for vurderinger og omvurderinger af andre ejendomme for 2014 og frem. Se afsnit H.A.12.

Afskæringen af adgangen til genoptagelse omfatter alle vurderinger, både almindelige vurderinger, der er foretaget som egentlige vurderinger eller ved videreførelse, og omvurderinger, der er foretaget efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, dvs. alle vurderinger, der er foretaget eller foretages i det gamle vurderingssystem.

Ligeledes er alle adgange til at varsle genoptagelse og revision af egen drift efter reglerne i SFL kapitel 12, blevet afskåret. Vurderingsstyrelsen er således fra og med den 1. november 2020 afskåret fra af egen drift at varsle genoptagelse eller revision efter SFL §§ 33, 33 a og 34.

Med SFL § 33 b er muligheden for at rette fejlramte ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier også blevet fjernet. Dog kan der med virkning for fremtidige vurderinger fastsættes nye ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier, hvis disse som følge af særlige omstændigheder er ansat for lavt. Se afsnit H.A.7.6 om EVL § 43.