Dato for udgivelse
08 Jun 2020 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 May 2020 09:17
SKM-nummer
SKM2020.227.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-14459/2020-HJR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Saglig kompetence, Retspleje, henvisning til landsretten, virksomhedsskatteordningen, sikkerhedsstillelse
Resumé

En sag, der angik, om en sikkerhedsstillelse var omfattet af virksomhedsskattelovens dagældende § 10, stk. 7 (nu § 4 b, stk. 2), skulle behandles af byretten som 1. instans.

Højesteret lagde vægt på, at sagen i høj grad må antages at bero på en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder, og fandt derfor, at betingelserne for, at sagen skulle behandles af landsretten som 1. instans, ikke var opfyldt.

Reference(r)

Retsplejelovens § 226, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 A.A.10.3.1.1


Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse