EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU (tredjelande). Aftalerne indeholder regler og krav til, at varerne skal have præferenceoprindelse i EU eller aftalelandet. Har varerne præferenceoprindelse, skal du som eksportør udarbejde et oprindelsesbevis, så importøren kan opnå den toldnedsættelse eller frihed, der er mulighed for i handelsaftalen. Det fremgår af handelsaftalen, hvilke oprindelsesbeviser der anvendes.

Hvis der i handelsaftalen er mulighed for at anvende en faktura- eller oprindelseserklæring, kan du som eksportør selv stå for udstedelsen af erklæringen indtil en vis beløbsgrænse - typisk op til maksimum 6000 euro pr. sending af varer med præferenceoprindelse. Beløbsgrænsen kan dog være lavere i enkelte aftaler. Derfor skal du som eksportør altid se efter beløbsgrænsen i aftalen.

Overstiger værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse 6000 euro, kan du som eksportør også udstede faktura- eller oprindelseserklæringer, men det kræver, at du har fået bevilling som godkendt eksportør af Toldstyrelsen. Beløbsgrænsen kan være lavere i enkelte aftaler.

Ansøg om at blive godkendt eksportør

For at få status som godkendt eksportør skal du søge om en bevilling hos Toldstyrelsen.

Bevillingen giver dig lov til at udstede erklæringer, uden at Toldstyrelsen er involveret. Det gælder uanset varernes værdi.