En leverandørerklæring skal bruges, når det er nødvendigt for at fastlægge varens oprindelsesstatus. Leverandøren udfærdiger leverandørerklæringen til eksportøren eller den erhvervsdrivende.

Leverandøren skal afgive erklæringen på fakturaen for den pågældende sending, på en følgeseddel eller et andet handelsdokument, der indeholder en detaljeret beskrivelse af varerne. Leverandøren kan afgive erklæringen når som helst, også efter at varerne er leveret.

Du finder leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus, side 333, i Kommissionens gennemførelsesordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015.

Stående leverandørerklæring ved regelmæssig levering

Hvis leverandøren regelmæssigt leverer varer med samme oprindelsesstatus, kan denne også udstede en såkaldt stående leverandørerklæring, som dækker flere sendinger af de pågældende varer. En stående leverandørerklæring udfærdiges for forsendelser, der sendes i en periode, og skal angive tre datoer:

  • den dato, hvor erklæringen er udfærdiget (udstedelsesdato)
  • datoen for periodens påbegyndelse (startdato), som ikke må ligge mere end 12 måneder før eller mere end 6 måneder efter udstedelsesdatoen
  • datoen for periodens ophør (slutdato), som ikke må ligge mere end 24 måneder efter startdatoen.

Hvis den stående leverandørerklæring ikke er gyldig i forbindelse med visse eller alle sendinger af varer, der er leveret eller skal leveres, skal leverandøren underrette den pågældende eksportør eller erhvervsdrivende med det samme.

Du finder den stående leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus, side 334, i Kommissionens gennemførelsesordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015.

Underskrift eller elektronisk autentifikation

Leverandøren skal underskrive leverandørerklæringen. Hvis både leverandørerklæringen og fakturaen udfærdiges elektronisk, kan de autentificeres elektronisk, eller leverandøren kan skriftligt tilkendegive overfor eksportøren eller den erhvervsdrivende, at han påtager sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.