Dato for udgivelse
20 Sep 2019 11:17
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.04.2019
2708 10 00 00 Udgår og erstattes af:
2708 10 00 - Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg:
10 - - Beg, kultjære, højtempe­ raturs- (CAS RN 65996-93-2) 0
90 - - Andre varer 0
2811 19 80 40 - - - - Arsensyre (CAS RN 7778-39-4) 5,3%
2811 29 10 00          Udgår og erstattes af:
2811 29 10 - - - Svovltrioxid; diarsentrioxid:
10 - - - - Diarsentrioxid (CAS RN 1327-53-3) 4,6%
90 - - - - Andre varer 4,6%
01.10.2019
2707 99 20 00 Udgår og erstattes af:
2707 99 20 - - - Svovlholdige topfraktioner; antracen:
10 - - - - Anthracenolie (CAS RN 90640-80-5) 0
90 - - - - Andre varer 0
2811 29 90 20 - - - - Diarsenpentaoxid (CAS RN 1303-28-2) 5,3%
2819 90 90 20 - - - Dihydroxy(dioxo)chrom (CAS RN 7738-94-5) 5,5%
30 - - - Dichrom&syre (CAS RN 13530-68-2) 5,5%
2841 50 00 20 - - Blychromat (CAS RN 7758-97-6) 5,5%
30 - - Dichromtris(chromat) (CAS RN 24613-89-6) 5,5%
40 - - Ammoniumdichromat (CAS RN 7789-09-5) 5,5%
50 - - Pentazinkchromatoctahydroxid (CAS RN 49663-84-5) 5,5%
60 - - Kaliumchromat (CAS RN 7789-00-6) 5,5%
80 - - Ntriumchromat (CAS RN 7775-11-3) 5,5%
85 - - Strontium(II)chromat (CAS RN 7789-06-2) 5,5%
2842 90 80 40 - - - Blychromatmolybdatsul­ fatrød (C. I. Pigment Red 104) (CAS RN 12656-85-8) 5,5%
50 - - - Blysulfochromatgul (C.I. Pigment Yellow 34) (CAS RN 1344-37-2) 5,5%
60 - - - Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat (CAS RN 11103-86-9) 5,5%
2903 39 19 30 - - - - - 1-brompropan (CAS RN 106-94-5) 5,5%
2903 89 80 20 - - - - 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan (CAS RN 3194-55-6) 5,5%
25 - - - - rel-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan (CAS RN 134237-50-6) 5,5%
30 - - - - rel-(1R,2R,5R,6S,9R,10S)-1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan (CAS RN 134237-51-7) 5,5%
35 - - - - rel-(1R,2R,5R,6S,9S,10R)-1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan (CAS RN 134237-52-8) 5,5%
2904 20 00 50 - - 2,4-dinitrotoluen (CAS RN 121-14-2)5,5% 5,5%
60 - - 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (CAS RN 81-15-2) 5,5%
2907 13 00 00 Udgår og erstattes af:
2907 13 00 - - Octylphenol og nonylphenol samt isomerer deraf; salte af disse produkter:
10 - - - 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol 5,5%
20 - - - 4-Nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
2909 19 90 70 - - - - bis(2-methoxyethyl)ether (CAS RN 111-96-6) 5,5%
2917 32 00 00 Udgår og erstattes af:
2917 32 00 - Dioctylortoftalater:
10 - - - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (CAS RN 117-81-7) 6,5%
90 - - - Andre varer 6,5%
2917 34 00 15 - - - 1,2-Benzendicarboxyl­ syre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige (CAS RN 71888-89-6) 6,5%
20 - - - 1,2-Benzendicarboxyl­ syre, di-C7-11-forgre­ nede og lineære alkyle­ stere 6,5%
25 - - - 1,2-Benzendicarboxyl­ syre, dipentylester, forgrenet og lineær (CAS RN 84777-06-0 6,5%
30 - - - Benzylbutylphthalat (BBP) (CAS RN 85-68-7) 6,5%
35 - - - Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS RN 117-82-8) 6,5%
40 - - - Dibutylphthalat (DBP) (CAS RN 84-74-2) 6,5%
45 - - - Diisobutylphthalat (DIBP) (CAS RN 84-69-5) 6,5%
50 - - - Diisopentylphthalat (CAS RN 605-50-5) 6,5%
55 - - - Dipentylphthalat (CAS RN 131-18-0) 6,5%
60 - - - n-pentylisopentylphthalat (CAS RN 776297-69-9) 6,5%
2919 90 00 20 - - tris(2-chlorethyl)phosphat (CAS RN 115-96-8) 6,5%
2921 59 50 00 Udgår og erstattes af:
2921 59 50 - - - m-Fenylenbis(metylamin); 2,2′-diklor-4,4′-metylendianilin; 4,4′-bi-o-toluidin; 1,8-naphthylendiamin:
10 - - - - 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin (MOCA) (CAS RN 101-14-4) 0
90 - - - - Andre varer 0
2921 59 90 75 - - - - 4,4'-diaminodiphenylmethan (MDA) (CAS RN 101-77-9) 6,5%
3206 20 00 00 Udgår og erstattes af:
3206 20 00 - Pigmenter og præparater på basis af kromforbindelser:
10 - - Blychromatmolybdatsul­ fatrød (C. I. Pigment Red 104) (CAS-nr: 12656-85-8)6,5% 6,5%
20 - - Blysulfochromatgul (C.I. Pigment Yellow 34) (CAS RN 1344-37-2) 6,5%
30 - - Pentazinkchromatoctahy­ droxid (CAS RN 49663-84-5) 6,5%
40 - - Strontiumchromat (CAS RN 7789-06-2) 6,5%
90 - - Andre varer 6,5%
3812 20 90 20 - - - - 1,2-Benzendicarboxyl­ syre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige (CAS RN 71888-89-6) 6,5%
30 - - - - 1,2-Benzendicarboxyl­ syre, di-C7-11-forgre­ nede og lineære alkyle­ stere (CAS RN 68515-42-4) 6,5%
40 - - - - N-pentyl-isopen­ tylphthalat (CAS RN 776297-69-9) 6,5%
3824 99 92 41 - - - - - - - Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) (CAS RN 25214-70-4) 6,5%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2020 som forventes udsendt ultimo december 2019.