Dato for udgivelse
19 Sep 2019 16:21
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret mfl.
Sagsnummer
19-999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

19. september 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

Der vil herefter igen kunne foretages betalinger i Motorregistret med Apple produkter, uden at skifte browser.

Registreringer af Lastbiler, Påhængsvogne/Campingvogne og Motorcykler mm bliver fremover afsluttet korrekt.

Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

Driftslog - Motorregistret
(Tast F5 for at opdatere siden)


Fejl ved betalinger med Apple produkter afhjulpet

Brugere med Apple produkter har ikke kunnet gennemføre betalinger i Motorregistret, uden at skulle skifte fra standard Safari browser til Google Chrome browser.

Der er nu lavet ændringer i betalingsløsningen i Motorregistret, så Safari browseren også kan gennemføre betalinger.

Fejl ved registrering af Påhængsvogne, Motorcykler og Lastbiler

Efter seneste release med fejlrettelse 10. september, så der igen kunne registreres køretøjer hvor brændstofforbrug ikke har betydning for afgiftsberegninger i Motorregistret, var der desværre stadig problemer med at få afsluttet registreringsflowet.

Det omhandlede fx. påhængsvogne/campingvogne, motorcykler, lastbiler, knallerter, traktorer mfl.

Der kom ikke mulighed for at udskrive kvittering (midlertidig registreringsattest), gebyrer faldt ikke plads, der blev ikke bestilt registreringsattest og der blev ikke dannet hændelseslog.

Disse fejl er nu også rettet.

Motorstyrelsen sørger for, at der bliver foretaget de nødvendige rettelser til afhjælpning, så registreringsattester bliver bestilt, gebyrer bliver posterede og der sker ajourføring af hændelseslog.

 

Kendte fejl der arbejdes på at få rettet i relation til brændstofforbrugsoplysninger

Registreringssyn – km/l ændres for Brændstofforbrug/Samlet beregnet brændstofforbrug

Nogle køretøjer oprettet i Motorregistret før 30/4 2019 får ved registreringssyn (ikke ved almindelige periodiske syn) ændret brændstofforbrugsoplysninger.

Både køretøjer der afregner løbende afgift som Vægtafgift, og køretøjer der afregner grøn ejerafgift.

Køretøjer registreret i Motorregistret efter 30/4 2019 får med denne fejlrettelse fremover ikke fejlagtig ændring af brændstofforbrugsoplysninger ved almindelige registreringssyn.
Dog sker der fejl, hvis registreringssynet sker i forbindelse med at der skal gennemføres Toldsyn, altså fx. i forbindelse med eksport.

Nogle el- og hybridkøretøjer får ikke beregnet korrekte brændstofforbrugstal

Motorstyrelsen er bekendt med, at nogle el- og hybridkøretøjer får beregnet forkerte brændstofforbrugstal.
Når dette sker i forbindelse med første registrering, har det stor indflydelse på beregningen af registreringsafgiften.

Disse fejl arbejdes der på højtryk for at få rettet.

Når rettelserne er gennemført vil der ske systemmæssig rettelse af de fejlagtigt dannede oplysninger i Motorregistret.