Dato for udgivelse
10 Sep 2019 13:13
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2012
2009 81 19 00 Udgår og erstattes af:
2009 81 19 - - - - Andre varer:
10 - - - - - I pulver 16,8%
90 - - - - - Andre varer 16,8%
2009 81 51 00 Udgår og erstattes af:
2009 81 51 - - - - - Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent:
10 - - - - - - I pulver 16,8% +
0,206 € pr kg
90 - - - - - - Andre varer 16,8% +
0,206 € pr kg
2009 81 59 00 Udgår og erstattes af:
2009 81 59 - - - - - Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder:
10 - - - - - - I pulver 16,8%
90 - - - - - - Andre varer 16,8%
27.08.2019
2009 81 11 10-90 Udgår og erstattes af:
2009 81 11 - - - - Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder:
- - - - - Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder:
11 - - - - - I pulver 33,6% +
0,206 € pr kg
19 - - - - - I pulver 33,6% +
0,206 € pr kg
- - - - - Andre varer:
91 - - - - - - I pulver 33,6% +
0,206 € pr kg
99 - - - - - - Andre varer 33,6% +
0,206 € pr kg

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2020 som forventes udsendt ultimo december 2019.