Dato for udgivelse
03 Sep 2019 19:43
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

3. september 2019 bliver der foretaget opdateringer i Motorregistret.

De fejl der er omkring lagring af beregnede brændstofforbrug efter WLTP målemetode mv ved syns-oprettelser af brugt indførte køretøjer rettes.

Der sker stadig fejl i nogle situationer, hvor allerede oprettede køretøjer får tilføjet ændringer ved registreringssyn.

Der laves rettelser, så annullerede tidligere leasingaftaler ikke længere spærrer for nye registreringer.

Opdateringerne foretages i perioden 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen vil det fremgå her:

Driftslog - Motorregistret


Fastholdelse af korrekt beregnede brændstofforbrugstal - WLTP mv 

Ændringerne der blev implementeret i Motorregistret i april måned 2019, omkring beregning af forbrugsoplysninger ud fra målte værdier, i forhold til målemetode, har desværre givet nogle fejl. 

Rettelsen omfatter: Registreringssyn, oprettelse 

Vi har rettet problemerne i forhold til Motorregistrets fastholdelse af beregnede brændstof forbrugsoplysninger, ved oprettelse af brugt indførte køretøjer via registreringssyn, oprettelsessyn.  
Køretøjerne bliver herefter oprettet med korrekt brændstofforbrug i forhold til synshallens indtastninger, og data fastholdes i Motorregistret, så efterfølgende beregning af Registreringsafgift og Grøn ejerafgift/Vægtafgift sker ud fra korrekte værdier. 
Synshallerne kan også sikre at brændstofforbrugstallene er korrekte på oprettede men endnu ikke registrerede køretøjer, og evt rette disse hvis de står forkert.  
Efterfølgende registrering med beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter på køretøjer der oprettes nu, er altså ikke længere ramt af forkert lagrede forbrugstal. 

Vi arbejder på at identificere og omberegne køretøjer der tidligere er afgiftsberigtiget ud fra forkerte forbrugsoplysninger, og derfor også har fået beregnet forkert grøn ejerafgift.  

Hvis din virksomhed har afregnet et for højt beløb på månedsangivelsen, beregnes rentegodtgørelse for differencen når rettelsen gennemføres via månedsangivelsen. Rettelsen vil ikke kunne ske via tidligere måneders angivelser. 

Udestående: Registreringssyn, allerede oprettede køretøjer 

Der er stadig nogle fejlsituationer når allerede oprettede køretøjer gennemgår registreringssyn, og f.eks. får ændret tekniske oplysninger eller tilføjet tilladelser. Forbrugsoplysningerne bliver her i nogle tilfælde ændret.  

Disse fejl er ikke omfattet af denne release. Vi arbejder på at få identificeret disse situationer, og sikre at brændstofforbruget ikke bliver påvirket af disse andre ændringer til registreringen.  
Rettelser af disse fejl vil blive frigivet hurtigst muligt. 

Manglende annullering af tidligere leasingaftaler 

Vi har rettet et problem med manglende annullering af tidligere leasing-aftaler, der spærrede for at virksomheder kunne lave nye registreringer af køretøjerne. 

Venlig hilsen

Motorstyrelsen