Dato for udgivelse
30 Aug 2019 11:14
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien, Cambodja, Pakistan og Filippinerne, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1379 offentliggjort i EU-tidende L 225 indført en endelig antidumpingtold på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 10, 8712 00 30 20, 8712 00 30 90, 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 og 8712 00 70 99) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra Indonesien (ID), Malaysia (MY), Sri Lanka (LK), Tunesien (TN), Cambodja (KH), Pakistan (PK) og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/1379.

Forordningen træder i kraft den 30. august 2019.