Dato for udgivelse
30 Aug 2019 09:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0167270
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genoptagelse af undersøgelsen efter dommen af 3. juli 2019 i sag C-644/17, Eurobolt vedr. importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1374 offentliggjort i EU-tidende L 223 af 27. august 2019 genoptaget antiomgåelsesundersøgelse vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, som førte til vedtagelsen af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 af 18. juli 2011 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 91/2009.

For så vidt angår genoptagelse af undersøgelse henvises til teksten i (EU) 2019/1374.

Forordningen trådte i kraft den 28. august 2019.