Dato for udgivelse
28 Aug 2019 12:38
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0637495
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort en ny forklarende bemærkning til KN til position 3004 


Kommissionen har vedtaget ændring i de forklarende bemærkninger til KN til position 3004, således at det tydeliggøres, at præparater under denne position skal indeholde en tilstrækkelig mængde aktive stoffer til at opnå terapeutisk eller profylaktisk virkning imod en bestemt sygdom eller lidelse. Den daglige anbefalede dosis for at opnå terapeutisk eller profylaktisk virkning for to specifikke stoffer (alfa-liponsyre og melatonin) bliver desuden fastlagt. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 248 af 24. juli 2019.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret