Dato for udgivelse
15 Aug 2019 10:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Indonesien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1344 offentliggjort i EU-tidende L 212 af 13. august 2019 indført en midlertidig udligningstold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 2017, ex 3824 99 92, 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Indonesien (ID).

For så vidt angår den midlertidige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2019/1344.

Forordningen trådte i kraft den 14. august 2019.