Dato for udgivelse
05 Aug 2019 11:25
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138363
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 259/06) offentliggjort i EU-tidende C 259 af 2. august 2019 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121 (toldtariffens pos. 4011 20 90 00 og 4012 12 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2019/C 259/06).