Dato for udgivelse
05 Aug 2019 10:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0194508
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1469 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1295 offentliggjort i EU-tidende L 204 af 2. august 2019 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2018/1469 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex  7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 og ex 7304 59 93) med oprindelse i Rusland (RU) og Ukraine (UA) efter en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2019/1295.

Forordningen trådte i kraft den 3. august 2019.