Dato for udgivelse
01 Aug 2019 13:18
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse.

 


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1286 offentliggjort i EU-tidende L 202 af 31. juli 2019 indført en endelig udlignignstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) (toldtariffens pos. 3907 61 00 00) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2019/1286.

Forordningen træder i kraft den 1. august 2019.