Dato for udgivelse
30 Jul 2019 10:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0191147
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1267 offentliggjort i EU-tidende L 200 af 29. juli 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af wolframelektroder (toldtariffens pos. 8101 99 10 10 og 8515 90 80 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/1267.

Forordningen træder i kraft den 30. juli 2019.