Dato for udgivelse
26 Jul 2019 10:55
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Krav om præferencetoldbehandling i EU efter overgang til fri omsætning i overensstemmelse med artikel 56, stk. 3, UCC.


Kommissionen har henstillet til toldmyndigheder i medlemsstaterne om midlertidigt at acceptere tilbagevirkende krav på præferencetoldbehandling under EU-Japan aftalen i afventning af en endelig holdning til den mulige indvirkning på disse krav i henhold til bestemmelserne i EU-Japan aftalens artikel 3.16, stk. 3

Baseret på resultatet af Kommissionens interne høring er den fleksibilitet, der er omhandlet i artikel 56, stk. 3, andet punktum, tilgængelig for importører af produkter, der er berettigede til præferentiel toldbehandling i henhold til EU-Japan aftalen.

I overensstemmelse med denne bestemmelse, kan klarerer for disse produkter ansøge med tilbagevirkende kraft for sådan præferentiel toldbehandling og opnå tilbagebetaling eller eftergivelse af det tilsvarende overopkrævede importbeløb, forudsat at fristerne og betingelserne i den relevante præferencetoldforanstaltning eller i UCC (især artikel 117 og 121, stk. 1, litra a)) overholdes.

Du kan læse Kommissionens meddelelse her.