Dato for udgivelse
24 Jul 2019 09:03
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har oprettet en mailboks til brug for spørgsmål fra EU virksomheder


EU virksomheder kan nu indsende spørgsmål til Kommissionen om EU-Japan aftalen. Dette er iværksat for at sikre en ensartet tilgang til aftalen samt at undgå misforståelser og tvivl omkring EU-Japan aftalen. Du kan benytte følgende funktionel mailboks til et hvert spørgsmål du måtte have omkring EU-Japan aftalen:

TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at der løbende vil ske opdateringer på Kommissionens hjemmeside om EU-Japan aftalen.