Dato for udgivelse
22 Jul 2019 12:12
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
19-0571351
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Anvendelse af EUTK artikel 78 i forhold til varer uden oprindelsesstatus "anvendt til fremstilling" men ikke "indarbejdet" i produkter, for hvilke der er udstedt eller udfærdiget et bevis for oprindelse inden for rammerne af EU præferenceordninger.


Kommissionen har konkluderet på om der opstå toldskyld for varer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, men som ikke er indarbejdet i det, for hvilken der udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse inden for rammerne af EU's præferenceordninger, der forbyder anvendelse af toldgodtgørelsesordninger på materialer uden oprindelsesstatus.

  1. Forbuddet mod toldgodtgørelse i henhold til visse præferenceordninger i EU vil gælde for materialer uden oprindelsesstatus, som er ingredienser, råmaterialer, komponenter eller dele, der anvendes til fremstilling af et færdigt produkt, og som fremstilles under denne produktion uafhængigt af, at de er helt eller delvist integreret del af slutproduktet eller ej.
  2. Ovennævnte konklusion dækker ikke varer, der henhører under bestemmelserne for neutrale elementer, hvis betragtning som "ikke-oprindelses" materialer med henblik på anvendelse eller ej af forbuddet mod toldgodtgørelse ikke er genstand for analysen, som Kommissionen har foretaget.

Du kan læse mere om analysen og konklusionen, som Kommissionen har foretaget her.