Dato for udgivelse
17 Jul 2019 13:01
Til
Virksomhederr og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Meddelelse om yderligere forklaring af oprindelsesstatus for produkter, som Japanske toldmyndigheder anmoder om på tidspunktet for importangivelsen


I henhold til tidligere udsendte nyhedsbrev, skal du være opmærksom på oprindelsesprocedurerne med henblik på anmodning om præferencetoldbehandling i henhold til EU-Japan aftalen. Du vil kunne få et overblik samt hvordan du skal anvende de nye procedurer her.

Der er ligeledes lavet en informations note om, at i Japan frigives der ikke importvarer uden tilladelse fra toldmyndighederne, og betaling af told på importvarer er en af betingelserne for tilladelse til frigivelse. Derfor skal importørerne på tidspunktet for importangivelsen give alle de nødvendige oplysninger til toldmyndighederne for at fastsætte toldafgiften. Du kan læse mere her.